Осигурени са средства за справяне с болестта "Син език" » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Осигурени са средства за справяне с болестта „Син език“

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните в размер на 1 889 960 лв. Средствата са за прилагане на мерки за ограничаване и ликвидиране на огнищата на болестта "син език" на територията на 22 области и за повишена епизоотична готовност в останалата част от страната, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет.

Одобрените от кабинета мерки имат за цел да ограничат неблагоприятните последици за българското животновъдство от разпространяване на болестта.

Вчера стана ясно, че от болестта не са засегнати само седем области на страната. Към 1 септември броят на загиналите от болестта овце е близо 6500.

С друго свое решение правителството отпусна 8 млн. лв. допълнително от централния бюджет на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността в областта на изпълнение на наказанията.

С предоставените ресурси ще се осигури издръжката на местата за лишаване от свобода, включително снабдяването с лекарства, медицинското обслужване и прехрана на над 10 хил. лишени от свобода и задържани лица.

В резултат на задлъжнялостта към фирмите-контрагенти сериозно се възпрепятства доставката на стоки и извършването на услуги, което силно затруднява нормалното функциониране на териториалните служби на главната дирекция "Изпълнение на наказанията", са мотивите към решението.

 

За автора

Сродни публикации