Средствата по ПРСР се увеличават с 28 млн. евро » Съвети в земеделието

декември 01, 2023

Средствата по ПРСР се увеличават с 28 млн. евро

С близо 28 млн. евро се увеличава ресурсът по Програмата за развитие на селските райони. Правителството е одобрило промени в бюджета на Програмата за 2014-2020 г., съобщават от пресслужбата на кабинета.
Промените отразяват преразгледаната многогодишната финансова рамка, при която средствата за 2014 г. по неодобрените от ЕК през същата година програми се прехвърлят за следващи години.
Отразен е и увеличеният с близо 28 милиона евро ресурс по Програмата за развитие на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Приетите изменения в Споразумението за партньорство отразяват и взетото решение за включване на България в Инициативата за малки и средни предприятия на ЕК за програмен период 2014-2020 и за разработване на оперативна програма за изпълнение на Инициативата за МСП. Предвиденият ресурс е в размер на 102 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие.

 

За автора

Сродни публикации