Средният добив на грозде в Силистренско варира между 390 - 640 кг/дка » Съвети в земеделието

март 08, 2021

Средният добив на грозде в Силистренско варира между 390 – 640 кг/дка

Акценти

  • Направена е предсеитбена подготовка и е извършено предсеитбено торене на 239 000 дка

Към момента гроздоберът в Силистренско продължава. Отчетеният среден добив от декар десертни лозя е в размер от 649 кг. По оперативни данни от винените сортове са прибрани средно по 396 килограма от декар.

Продължава и прибирането на реколтата от ябълки и круши. При тях средните добиви са съответно по 540 килограма и 497 килограма от декар.

Направена е предсеитбена подготовка и е извършено предсеитбено торене на 239 000 дка.  Дълбока оран е извършена на 144 000 дка. Към момента все още продължава работата по засяване на зимната маслодайна рапица. С културата вече са заети 6 500 декара.

Реколтирането на царевицата все още не е приключило. Досега са обработени 83,68 % от площите, а общо заетите са 309 792 декара. Завършено е прибирането на реколтата в Силистренската община. Там отчетеният среден добив е в размер на 677 кг/дка.

 

Сродни публикации