Средната цена на декар земеделска земя в област Шумен достига 564 лв. през 2013 г. » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Средната цена на декар земеделска земя в област Шумен достига 564 лв. през 2013 г.

Средната цена на един декар земеделска земя в област Шумен достига 564 лв. през 2013 г. Това съобщи Атанасула Настева, директор на Териториалното статистическо бюро. Тя е с 26,7 % по-висока от 2012 г. Най-голямо е увеличението на цената на лозята – с 48,9 %, следвано от постоянно затревените площи – с 32,3 %, и нивите – с 26,5 %. Единствено при овощните насаждения е отчетено намаление на цената с 24,5 %.
През последните три години се наблюдава ежегодно нарастване на цената на земеделската земя в областта. През 2011 г. цената на един декар се увеличава с 78,0 % спрямо 2010 г., а през 2012 г. – с 34,4 % спрямо 2011 г.
През 2013 г. средната цена за покупка на земеделска земя в страната е 594 лв./дка, с 30 лв. по-висока от тази в област Шумен. По посочения показател областта се нарежда на 11-то място.
Сред десетте общини в област Шумен средната цена на сделките със земеделска земя през изминалата година намалява спрямо 2012 г. в три – Каолиново, Никола Козлево и Нови пазар. За втора поредна година, най-висока цена за покупка на един декар земеделска земя е установена в община Хитрино – 776 лв./дка. В още две общини от областта – Върбица и Шумен, средната цена на земеделската земя надвишава средното за страната равнище и е съответно 712 лв. и 647 лв. за декар. През 2013 г. най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо 2012 г. е регистрирано в общините Хитрино – с 39,8 %, Шумен – с 39,7 %, и Каспичан – с 36,1 %.

 

За автора

Сродни публикации