Средният добив на слънчоглед в Пернишко е 212 кг/дка » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Средният добив на слънчоглед в Пернишко е 212 кг/дка

Акценти

  • Най-ниският отчетен добив от декар е регистриран в община Трън

Продължава прибирането на една от най-масово отглежданите култури в областта

Земеделските стопани в Пернишко тази година отглеждаха слънчоглед на площи от 12 430 дка. Към момента вече е приключила изцяло работата по прибиране на маслодайната култура в община Перник. Средният отчетен добив се равнява на 220 кг/дка.

На територията на цялата община все още продължават дейностите по събиране на реколтата.

Най-голяма площ със слънчоглед има засята в община Радомир. Там до момента е прибрана 85,3 % от продукцията. На база на количествата до момента е изчислен среден добив в размер на 220 кг/дка.

слънчогледи

С най-бавни темпове на реколтиране се работи в община Ковачевци. Там едва 9,52 % от слънчогледа е прибран.

Най-ниският отчетен добив от декар е регистриран в община Трън. Той е в размер на 150/дка при среден за цялата област – 212 кг/дка.

 

Сродни публикации