Спрените обществени поръчки в МЗХ са били на ниво обявление » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Спрените обществени поръчки в МЗХ са били на ниво обявление

Общата стойност на спрените към момента обществени поръчки в Министерство на земеделието и храните е 12 650 000 лв. Това заяви министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Министър Грудев подчерта, че спрените обществени поръчки не са само и единствено заради нарушения, а в контекста на бюджета на ведомството е преценено, че те не са толкова необходими. Министър Грудев припомни, че вече са предприети мерки за намаляване бюджетите на всички ведомства в страната. За министерство на земеделието разходите до края на годината са съкратени с 9%. Обществените поръчки са спрени още на ниво обявление, посочи министърът. „Наистина на пръв прочит и у мен събуди съмнение кое налага и кое е необходимо ние да възлагаме като министерство многобройни анализи на дейностите на самите дирекции вътре в министерството за суми от порядъка на 60 000 – 80 000 лв. Така че, аз съм ги спрял тези поръчки, защото считам, че първо не са целесъобразни в момента, а и второ предвид финансовото състояние на министерството са абсолютно излишни”, заяви Васил Грудев. Той посочи за пример спряна обществена поръчка за социологически анализ на нагласата на обществото за кандидатстване по мерките от новата програма за периода 2014-2020 година. „За момента това звучи несериозно, тъй като самата програма е изпратена едва преди няколко седмици в Брюксел. Тепърва до края на годината да бързаме да оценяваме и да правим социологически проучвания на едни огромни суми, ми се струваше не толкова целесъобразно, затова съм спрял и такъв тип поръчки”, допълни Васил Грудев.

 

За автора

Сродни публикации