По-справедливо отношение към малките и средни фермери » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

По-справедливо отношение към малките и средни фермери

По време на заседание на Съвета по земеделие и рибарство бе обсъдено предложението на ЕК за изготвяне на директива относно нелоялните търговски практики по веригата на предлагането на храни. Министрите на земеделието се обединиха около идеята за по-справедливо третиране на малките и средни ферми и земеделски предприятия.

„Крайно време е да възстановим баланса в хранителната верига. Искаме да се уверим, че малките земеделски стопани и търговци на дребно функционират в справедлива и здрава търговска среда и че не се толерира злоупотреба или нелоялни практики. Приветстваме предложението на Комисията и сме готови да работим конструктивно с Европейския парламент, за да може директивата да бъде приета възможно най-скоро“, заяви министър Румен Порожанов.  По думите му стана ясно, че това е едно от основните цели и стремежи както за българското председателство, така и за други от страните-членки на ЕС.

Беше засегната и наболялата за всички световна тема свързана с разхищението на храна. На световно ниво загубата от хранителни продукти годни за човешка консумация са около 1,3 милиарда тона годишно. Сама по себе си цифрата е стряскаща. Беше направена равносметка на предприетите до момента мерки за превенция и решение на този проблем и постигнатите до момента положителни резултати свързани с разрешаването му. Бяха обсъдени и определени и следващите стъпки за решаването му.

За старт на работата по многогодишния план за рибните запаси в западните води министрите обмениха мнения по въпроса. Този план, засягащ флотовете на Белгия, Германия, Франция, Ирландия, Испания, Португалия и Обединеното кралство в Атлантическия океан, цели да възстанови и поддържа дънните запаси на устойчиви равнища.

 

За автора

Сродни публикации