Споразумение осигури по-добра защита за географските указания » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Споразумение осигури по-добра защита за географските указания

Акценти

  • Предстои договореният проект за регламент да бъде официално одобрен от Европейския парламент и Съвета

Предстои ЕС да се присъедини към Женевския акт

Политическо споразумение беше постигнато между Европейският парламент, Съветът и Комисията. То засяга правилата, които определят как ЕС ще действа като член на Женевския акт. Това е многостранен договор за защита на географските указания, който се управлява от Световната организация за интелектуална собственост.

Според Фил Хоган, комисар по земеделието и развитието на селските райони, благодарение на това споразумение ще се подобри защитата на географските указания на ЕС на многостранно равнище.

Женевският акт модернизира Лисабонското споразумение от 1958 г. за защита на наименованията за произход и тяхната международна регистрация. То позволява на международни организации като ЕС да се присъединят. В него към момента са включени 28 члена. Сред тях са и седем държави-членки на ЕС. Лисабонското споразумение, предлага начин за осигуряване на защита на наименованията за произход чрез една регистрация. Членството в Женевския акт ще допринесе географските указания на ЕС да получат високо ниво на защита в бъдеще.

Предстои договореният проект за регламент да бъде официално одобрен от Европейския парламент и Съвета. Чак след това ЕС ще може да се присъедини официално към Женевския акт чрез отделно решение.

Географските указания означават продукт, произхождащ от специфичен географски район с качества или характеристики, които по същество са свързани с географския произход, включително природните и човешките фактори. Географските означения също служат за разграничаване и засилване на културния принос и възнаграждаване на творчеството на традиционното ноу-хау. Следователно термин, регистриран като защитено географско указание (ЗГУ) или защитено наименование за произход (ЗНП), може да се използва само от производители, ситуирани в обозначената зона.

Над 3 000 имена на вина, спиртни напитки и хранителни продукти от страни от ЕС и страни извън ЕС са регистрирани в ЕС, като Champagne, Grana Padano, Feta, and Comté.

 

Сродни публикации