Продължава работата по споразумението за рециклираните торове » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Продължава работата по споразумението за рециклираните торове

Акценти

  • Биологичните отпадъци, които са добавени в утайките от отпадъчни води, месокостното брашно и оборския тор, могат да заменят 30% от неорганичните торове

Очаква се то да влезе в сила за ЕС в началото на 2022 г.

Регламентът за използването на органични торове и произведените на базата на отпадъци беше предмет на тристранно споразумение на 13 декември. С негова помощ трябва да се намали употребата на химически торове в Европа. Европейската комисия го предложи още през 2016 г. като част от пакета „Циркулярна икономика“. С него се въвеждат граници за замърсителите. Такива са определени за количеството им в килограм кадмий, във фосфатните и органичните торове. Замърсителите не трябва да са повече от 60 милиграма на килограм. След четири години предстои тази стойност да бъде преразгледана и при необходимост границата да бъде променена.

Съгласно регламента, на торовете със съдържание по-малко от 20 мг/кг ще може да се поставят етикети обозначаващи ниското съдържание на кадмий.

Европейското бюро по околна среда определя границата от 60 мг/кг като фрапираща. Според експертите това количество поставя на преден план икономически интереси, а не здравето на потребителите и защитата на околната среда. Повиши ли се количеството кадмий в почвите, има реална опасност от замърсяване на морето. Европейският парламент даде своята подкрепа за долната граница от 20 мг/кг.

Всички тези мерки бяха предприети с цел намаляване на отпадъците, потреблението на енергия и екологичните щети. Така ще се създаде и нов пазар за повторна употреба на суровините.

Според оценките на Европейската комисия, биологичните отпадъци, които са добавени в утайките от отпадъчни води, месокостното брашно и оборския тор, могат да заменят 30% от неорганичните торове. Ежегодно ЕС внася около 6 милиона тона фосфати.

Очаква се официалното одобрение на споразумението, от Европейския парламент и Съвета, да влезе в сила от 1 януари 2022 г. То ще бъде първото по рода си в ЕС.

Сега в ЕС е разрешена свободната търговия само на неорганични торове, извлечени от мини или химически произведени. Едва 5% от биологичните отпадъци се рециклират и използват отново като тор.

 

Сродни публикации