Спешно приключва обработката на общински проекти » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Спешно приключва обработката на общински проекти

В максимално кратки срокове ДФ „Земеделие” – РА ще съгласува всички общински търгове. Това стана ясно по време на съвместна пресконференция на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Фонда днес, в която участваха ръководствата на двете ведомства. Само за последните четири дни бяха одобрени 84 вече проведени тръжни процедури на общини и 34 предстоящи обществени поръчки. Подписани са и 60 окончателни анекса към договори на общини, включително по Ос 4 – ЛИДЕР.

Скоро ще приключи и договарянето по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По мярката вече има 690 проектa, които са на финален етап. С тях ще приключи обработката на всички проекти, подадени по време на приема през 2013 г.

По време на пресконференцията министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков съобщи, че е изготвен доклад за състоянието на ДФЗ, който ще бъде предоставен на прокуратурата. „Бяха разгледани близо 3 593 документа, открити в стаите на изпълнителния директор и зам. изпълнителния директор. Докладът е в рамките на близо 180 страници. В него са описани всички констатации на експертите от Фонда и взехме решение докладът да бъде предаден на прокуратурата”, подчерта министърът.

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” – РА Атанас Добрев допълни, че през последните 4 дни са платени около 15 млн. евро по ПРСР. „Успяхме да подпишем и 47 договора по мярка 121, повечето от които са на биостопанства. Екипът на фонд „Земеделие” успя да разплати и 1,7 млн. лв. за реклама на наши продукти в чужбина по схемата „Промоционални програми”, каза Добрев.

За да има повече прозрачност пред обществото от следвашата семица в сградата на ДФ „Земеделие” – РА ще има приемна за бенефициенти, а на по-късен етап ще бъдат сформирани и мобилни групи в страната, каза още Добрев.  

 

За автора

Сродни публикации