Спешни мерки се предприемат за ограничаване заразата с АЧС » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Спешни мерки се предприемат за ограничаване заразата с АЧС

Акценти

  • През ден ще се наблюдават териториите в 20-километровата зона около огнищата на АЧС

Спешни мерки за надзор и предотвратяване на разпространението на АЧС на територията на страната са разписани в заповед на министър Танева днес.

Ежедневно постоянно наблюдение е разпоредено да се осъществява в 2-километровата зона (зона А) около установените огнища на АЧС.

Обходите ще се осъществяват по график от държавните горски, ловни и учебни стопанства и всички ловни сдружения. Юридически лица, които извършват горска и ловно-стопанска дейност, също ще участват.

През ден ще се наблюдават териториите в 20-километровата зона около огнищата на АЧС. Oстаналите райони на Северна България – веднъж седмично. Районите, граничещи с Турция и Сърбия – също веднъж седмично.

Целта на постоянното наблюдение на ловностопанските територии в страната е да се установи евентуалното наличие на умрели диви свине или такива с нетипично поведение.

Предвидени са информационно-образователни курсове по места на всички ловни дружини и държавни горски и ловни стопанства. В районите около констатираните огнища е предвидено тези обучения да стартират незабавно и да приключат в кратки срокове.

Стриктно да се следи  достигане на съответната по ниска -плътност на популацията при изпълнение на плановете за ползване на дива свиня в ловностопанските райони. Служителите на трите държавни предприятия в Северна България трябва да обхождат и проверяват това изпълнение.

Около установените огнища на болестта Африканска чума по свинете тази плътност трябва да достигне под 0.3 броя на 100 ха. За останалите ловностопански райони прореждането на популацията ще е по-малко, като е предвидено да достигне до 0.5 броя на 100 ха.

Предприятията ще имат ангажимент да изплащат по 50 лева за всяка отстреляна при подборен лов дива свиня. За намерен труп на дива свиня също. Ще се заплащат и по 10 лева за всяка отстреляна лисица или чакал. По 100 лева ще дават и за отстрелян вълк.

В заповедта на министъра е разпоредено още изследването на пробите за АЧС от отстреляни диви свине да се извършва за сметка на БАБХ.

 

За автора

Сродни публикации