Спасение ли е „зеленото генно инженерство“ » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Спасение ли е „зеленото генно инженерство“

Акценти

  • Според Съда на ЕС редакцията на генома всъщност е метод на „генетична мутация“

Много са противоречията относно новите методи за развъждане на растения

Новите методи за генно инженерство при растенията са изключително обещаващи с точността на интервенциите си. В тях не се използва чужда ДНК, няма и странични ефекти. Това обаче не е достатъчно като аргументация за Съдът на Европейския съюз. Той още третира тези растения като генетично модифицирани. Имено по тази причина те са забранени и за тях има строги правила в ЕС.

Разпространението на този вид растения е възпрепятствано от задължителните оценки на риска, обширните разрешителни процедури и задълженията за етикетиране. Малко вероятно е при всички тези пречки генетично модифицираните видове да стигнат до полето, за да бъдат отгледани там.

Строгият регламент отразява много точно общественото мнение относно „зеленото генно инженерство“. По тази причина с бързи темпове се развива и пазара на биологични храни.

Възникнаха нови дебати относно методите за „редактиране на генома“ (мутагенеза). Според поддръжниците на идеята тези методи позволяват контролирано и целенасочено причиняване на мутации. Те се аргументират, че такива промени се появяват хиляди пъти всеки ден. Те са естествени процеси, възникнали под въздействието на слънчевата светлина.

Редактирането на генома чертае обещаващо бъдеще

Изследователите са изключително обнадеждени. Според тях, така ще може да се порменят растенията в полза на хората и здравето им. Като пример те посочват възможността да се задавя загниването на ябълките. Такава генетична модификация би ги направи по-трайни, а разхищението на плодове и зеленчуци рязко би се понижи. Друг пример, който посочват учените е производството на масла. Те обясняват, че ще бъде възможно да се влияе на термоустойчивостта им. Така при термична обработка маслата няма да се превръщат в транс мазнини. В допълнение към аргументите си, експертите изтъкват още, че растенията, които са по-устойчиви на дълготрайни засушавания са плод именно на генетично модифициране.

Поддръжници и противници на идеята има много. Според фермери, новите технологии за промяна на генома на растенията биха  подпомогнали много развитието на селското стопанство. Културите ще станат по-устойчиви на климатични промени, ще дават по-добра и богата реколта.

Според Съда на ЕС редакцията на генома всъщност е метод на „генетична мутация“, която е предмет на съществуващия регламент. Чрез процедурите и методите на мутагенезата, модификация на генетичния материал на организмите се прави по начин, който не може да се случи по естествен път.

Според защитници на идеята, съпротивлявайки се на научния прогрес, Европа се излага на риск да изостане в развитието си от останалите региони, където тези методи са приложими.  Така се пропуска и възможността да се отговори на климатичните промените.

Много са аргументите в подкрепа и против използването на новите методи за развъждане на растенията. Всички са единодушни, че е необходимо да се осигури защита за здравето на потребителите. Макар науката да предлага иновативни подходи за развитие, възможностите за отглеждането на растенията трябва да бъдат щателно разгледани от всички възможни ъгли.

Масово хората са недоволни от употребата на пестициди за растителна защита. Потребителите  искат чисти храни, но същевременно и по-високи добиви. Климатичните промени налагат необходимостта от подобряване устойчивостта на растенията. Така желанията и потребностите ни някак си се разминават.

 

Сродни публикации