Спад в производството на сурово краве мляко в България » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Спад в производството на сурово краве мляко в България

Акценти

  • Производството на сирена с добавена растителна мазнина отчита ръст от 6%

В българския животновъден сектор се наблюдава неблагоприятна тенденция.

Намалява се добивът на краве мляко, като в същото време се понижават и изкупените количества.

Производството на краве мляко през тази година се очаква да бъде около 900-910 хил. тона при спад от 6% спрямо средното равнище от последните три години. Това сочи CAPA към Института за аграрна икономика.

Изкупените количества краве мляко в страната се понижават през първите пет месеца на годината с 4,4 хил. тона или с 2%. Този процес води до спад и в производството на краве масло с 8%. Сирената от краве мляко намаляват с 4%.

В същото време се увеличават имитиращите продукти. Производството на сирена с добавена растителна мазнина отчита ръст от 6%.

Обратно на тенденцията в нашата страна изкупеното краве мляко в ЕС се е увеличило с 0,3% през първите пет месеца на тази година спрямо същия период на миналата.

Наблюдението на българския пазар показва сезонен спад на изкупните цени на кравето мляко.

През май средната цена е била 58,62 лв. за 100 кг., а през юни – 58,10 лв. Анализаторите прогнозират, че за юли ще бъде отчетена средна изкупна цена 57,70 лв./100 кг. Тя ще се понижи до 57,20 лв./100 кг през август.

За сравнение средната изкупна цена през юни в страните от Западна Европа спада леко до 0,67 лв./кг спрямо май. За новите страни членки намалението беше с 1% до 0,61 лв./кг.

Като стъпка в подкрепа на млекодайното животновъдство изследователите от Центъра отбелязват предложените в края на юли промени по схемите за обвързана подкрепа.

„Предлага се да бъде увеличен броят на животните от 30 на 50, които да имат по-високо подпомагане. Ставката да бъде повишена от 10% на 25% за първите 50 животни. При схемата за овце и кози-майки под селекционен контрол се предвижда да бъде увеличен броят на животните от 100 на 200. Те ще получат по-високо подпомагане. Процентът да бъде увеличен от 10% на 25%“, обясниха икономистите.

През юни представители на ЕС и на четири страни от Южна Америка постигнаха съгласие за търговско споразумение.

То стана популярно като споразумение с Меркосур – търговски блок, в който влизат Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай.

Споразумението предвижда намаление на редица мита, сред които и тези за млечните продукти.

Представители на Европейския млечен брод изразиха опасения за засилване на конкуренцията и пренасищане на вътрешния пазар. Вероятността това да се случи в млечния сектор се оценява като неголяма.

 

За автора

Сродни публикации