Сортови описания на пшеница » Съвети в земеделието

април 22, 2021

Сортови описания на пшеница

Акценти

  • Сорт галатея притежава отлични брашномелни свойства и хлебопекарни качества

За да създадем правилна сортова структура на пшеницата, трябва да познаваме добре описанията на сортовете.

 

Сорт ЯНТЪР

Той е средно ран. Височина на стъблото 90 см. Средна устойчивост на полягане. Продуктивна братимост – добра. Клас – безосилест, едър, образува около 45 зърна. Зърно – много едро. Маса на 1000 зърна 52 гр.

Максимални добиви в Добруджански земеделски институт, Ген. Тошево – 1030 кг/дка, в ДСК – 860 кг/дка и при производствено изпитване – 920 кг/дка.

Много добра студо- и зимоустойчивост. Сухоустойчив.

Средно чувствителен към брашнеста мана, устойчив на кафява ръжда, средно устойчив на жълта ръжда и устойчив на черна ръжда.

Качеството на зърното се отличава с повишена сила и отлични хлебопекарни качества.

Сорт ПРЯСПА

Той е средно ран. Височина на стъблото 90-95 см. Средна устойчивост към полягане. Запазва листната си маса зелена до узряване. Продуктивна братимост – 1,7-2,0 братя. Клас- безосилест, бял, с дължина 8,5-9,0 см. Зърно – леко удължено, светло червено. Маса на 1000 зърна 45-53 гр.

Максимални добиви в Добруджански земеделски институт, Ген. Тошево – 1040 кг/дка , в ДСК – 900 кг/дка, при производствено изпитване – 850 кг/дка.

Студо – и зимоустойчивостта му е както при сорт Янтър.

Има много добра устойчивост към брашнеста мана, почти пълна устойчивост към кафява и жълта ръжда и септория и средна устойчивост към фузариум.

По качество на зърното спада към групата с повишена сила. Много добри млевни показатели.

 

Сорт ТОДОРА

Той е средно ран. Клас – безосилест, с лек кафяв отенък. Височина на стъблото 85 – 90 см. Зърно – средно едро, светло червено, маса на 1000 зърна – 44 гр.

Високо продуктивен сорт. При производствени условия дъбивът е 600 – 900 кг/дка. Отлична устойчивост на болести, много добра на студ и суша.

По качество на зърното този сорт се нарежда към средната група Б2.

 

Сорт КРИСТАЛ

Той е ранен. Има добра братима способност. Устойчив на полягане. Височина на стъблото – 84-97 см. Изисква добър агрофон. Клас – белокласа осилеста червенка. Зърно – маса на 1000 зърна – 38-51 гр.

Притежава много добра продуктивност – превишава стандартите Плиска и Садово 1 съответно със 7,2 и 18,1%.

Много добра устойчивост на брашнеста мана и черна ръжда и средна към къфява ръжда. Много добра студо-, зимо- и сухоустойчивост.

Средни хлебопекарни качества. Брашномелните му свойства са много добри.

 

Сорт ГАЛАТЕЯ

Той е белокласа, осилеста пшеница с червено зърно. Стъблото му е ниско – 75-85 см с много висока устойчивост на полягане.

Спада към групата на най – ранните сортове с висока студо- и зимоустойчивост. Формира стъблостой с висока продуктивна братимост. Класовете му са средно едри с дължина 8-9 см с дълги осили. Зърното му е яйцевидно с едрина от 45-49 гр. Сортът е високо устойчив на брашнеста мана, кафява ръжда и жълта ръжда и средно устойчив на черна ръжда. Толерантността му към почвено засушаване е висока.

Притежава отлични брашномелни свойства и хлебопекарни качества. Спада към групата на средните с повишена сила пшеници, група Б2.

Има биологични възможности за получаване на добиви от порядъка на 800 – 850 кг/дка с високо качество на зърното, независимо от условията на отглеждане.

Оптимална посевна норма – 500 к.с. на кв.м. около 24-25 кг/дка. Може да се отглежда при интензивно азотно торене ( 12-15 кг/дка а.в.) и без употреба на фунгициди през пролетта. Отглеждането на този сорт става по обичайната за културата технология. Поради ранното му узряване той трябва да се прибира непосредствено след жътвата на ечемика.

 

Сорт МИЛЕНА

Той е средно ран. Безосилест, с бял цилиндричен клас. Височина на стъблото 85 – 90 см. Зърно – тъмночервено, с маса 56 –48 гр. на 1000 зърна.

При производствени условия се получават 480 – 750 кг/дка, а при опитни – до 900 кг/дка.

Много добра устойчивост на болести. Отлична студоустойчивост и много добра сухоустойчивост.

По отношение на качеството на зърното спада към групата на силните пшеници, група А. Отлична за производство на хляб.

 

Сорт АГЛИКА

Той е белокласа, безосилеста средно висока пшеница с червено зърно. Притежава висока продуктивност и отлични хлебопекарни качества.

Средно ран сорт с висока продуктивна братимост, отлична студо- и зимоустойчивост. Високо устойчив сорт на брашнеста мана, кафява и жълта ръжда и средно устойчив на черна ръжда. Толерантен към суша.

Спада към групата на силните пшеници с отлични хлебопекарни свойства и брашномелни качества.

Има потенциал за получаване на 750-850 кг/дка зърно с много високо качество.

 

Сорт АЛБЕНА

Той е с ниско стъбло 85-90 см, белокласа, осилеста пшеница със средно едър клас, с едро червено зърно.

Средно ран сорт с висока устойчивост на полягане и с много добра братимост. Има много висока студо – и зимоустойчивост. Притежава комплексна устойчивост към болести – добра към брашнеста мана, черна и жълта ръжди и средна към кафява ръжда.

Зърното е с много добри физически и брашномелни качества средно едро до едро ( 45-50 гр.), добре охранено и с много добра стъкловидност. Хлебопекарните качества са много добри.

Сортът е високопродуктивен с максимални възможности при опитни условия 875 кг/дка.

Сеитбена норма 500 к.с./ кв.м. Подходящ за отглеждане на плодородни и средно плодородни почви. Може да се засява след всички предшествевици. Понася торене със завишени норми азот 12 – 14 кг/дка.

 

Сорт ПРЕСЛАВ

Той е средно късен. Има добра братимост. Средна устойчивост на полягане. Височина на стъблото – 89 – 94 см. Клас – белокласа осилеста червенка – средно едър. Зърно – маса на 1000 зърна – 41 – 44 гр.

Добри продуктивни възможности.

Устойчив към ръжди, средно чувствителен към брашнеста мана. Добра студо-, зимо- и сухоустойчивост.

По качество на зърното спада към силните пшеници от група А, с много добри хлебопекарни и брашномелни качества.

 

Сорт ПРОГРЕС

Той е средно високостъблена пшеница – 100 – 105 см, белокласа, безосилеста, с едър клас и едро червено зърно. Средно ран сорт. Има добра устойчивост към болести и средна на полягане. Сортът има добра продуктивна братимост.

Зърното е едро и стъкловидно, с много добри физически и брашномелни качества. Хлебопекарните качества са много добри. Силна пшеница.

Прогрес спада към категорията на сортовете с много добри продуктивни възможности.

Сеитбена норма – 500 – 550 к.с. на кв.м. Може да се отглежда на почви със средно и високо плодородие. Понася умерено торене с азотни торове.

 

Сорт ЛИЛИЯ

Той е средно ранна пшеница, изкласява и узрява наравно със сорт Янтър. Има средно устойчиво на полягане стъбло, около 100 см. Класът е безосилест, цилиндричен с отлично озърняване. Листата са тъмнозелени и свежи до узряването. Зърното е тъмночервено, стъкловидно, изравнено, с маса на 1000 зърна 43-45 грама. Има отлична изравнена братимост.

Потенциалната продуктивност на сорта достига 900 кг/дка, като при производствени условия и средно ниво на агротехника добивът е от 350 до 750 кг/дка.

Притежава много добра устойчивост срещу комплекс от болести. Отлична сухо- и студоустойчивост.

Признат е като средна с повишена сила пшеница, но по брашномелни показатели и качество на глутена се приближава до силната група пшеница.

Универсален сорт. Подходящ за всички типове почви.

 

Сорт ЛУДОГОРИЕ

Той е нискостъблена пшеница, 85-90 см, белокласа, безосилеста пшеница, със средно едър клас и средно едро червено зърно.

Средно ран сорт. Има добра устойчивост на полягане и болести. Сортът има висока продуктивна братимост.

Зърното е средно едро, с много добри физически и брашномелни качества. Хлебопекарните качества са добри.

Високопродуктивен сорт.

Може да се отглежда на почви със средно и високо плодородие.

 

Сорт СЛАВЕЯ

Той е белокласа пшеница, безосилеста с червено зърно. Стъблото му е с височина 90-95 см, устойчиво на полягане.

Средно ран сорт с висока зимоустойчивост. Формира посев с висока продуктивна братимост. Класът му е средно едър с много добро озърняване по цялата му дължина. Зърното е средно едро – 45-47 грама. Високо устойчив на брашнеста мана, кафява ръжда и жълта ръжда и средно устойчив на черна ръжда. Много пластичен сорт.

Зърното притежава отлични брашномелни свойства и хлебопекарни качества. Спада към групата на средните с повишена сила пшеници. При производствени условия от него могат да се получат 700-800 кг/дка с високо качество на зърното.

 

Сорт ЕНОЛА

Той е нискостъблен, осилест с червено зърно, устойчив на полягане и много подходящ за интензивно отглеждане.

Средно ран сорт, с много добра продуктивна братимост и много добра студо- и зимоустойчивост. Спрямо жълта ръжда и брашнеста мана е устойчив и устойчив до средно устойчив на кафява и черна ръжда. Толерантен към суша.

Спада към средните с повишено качество пшеница.

Сортът е високо продуктивен с възможности от 700-900 кг/дка. Подходящ е за интензивно отглеждане.

 

Сродни публикации