Сортови описания на ечемик » Съвети в земеделието

юли 08, 2020

Сортови описания на ечемик

Акценти

  • Предшественика няма значение каква култура е, стига да оставя почват чиста от биологична материя

Панагон – типично зимен тип. Многореден. Устойчив на полягане, не се пречупва, дава устойчиви добиви в годините, типично зимен сорт, добиви от 400 до 800 кг/дка при опитни условия.

Ахелой-2

Зимен тип. Многореден. Височина на стъблото до 97 см с много добра устойчивост на полягане. Осилест. Притежава добра студоустойчивост и зимоустойчивост. Критична температура при възела на братене минус 13,0-13,5оС. Добра устойчивост на основни болести. Подходящ за отглеждане във всички райони в страната.

Веслец

Зимнопролетен тип. Многореден. Добра студоустойчивост и зимоустойчивост. Подходящ за полупланински условия, добре реализира своите продуктивни възможности. Стандарт при многоредните ечемици. Добив до 800 кг/дка при опитни условия.

Кортен

Зимен тип. Двуреден. Висока устойчивост на полягане, студоустойчив, добре брати . По продуктивност превишава тази на сорт Обзор с 5-7%. Подходящ за отглеждане във всички райони на страната.

Емон

Зимен тип. Двуреден. Превишава с 10-12 % стандарта, висока продуктивност устойчива по години, добив 500-600 кг/дка; Очаква се да замени сорт Обзор. По зимоустойчивост и студоустойчивост превъзхожда Обзор.

Перун

Зимно – пролетен тип. Двуреден. Отнася се към ранния биотип. Засява се наесен или в периода от 20 декември до ранна пролет. По-устойчив на полягане от Каскадъор с добри пивоварни качества. Висока устойчивост към праховита главня, жълтия вджуджаващ вирус и добра устойчивост към брашнеста мана. Превишава по продуктивност стандарта Обзор.

Обзор

Зимно-пролетен тип. Двуреден. Отнася се към ранния биотип. Притежава добра зимоустойчивост. Критична температура при възела на братене 11-12 градуса. Добра устойчивост към болестите по ечемика. Високопродуктивен. Подходящ за отглеждане в райони с надморска височина до 550 м. Засява се наесен или в периода от 20 декември до ранна пролет.

Астер

Зимен тип. Двуреден. Притежава много добра студоустойчивост и зимоустойчивост. По продуктивност превишава
сорт Обзор с 10-12 %. Подходящ е за отглеждане в райони с надморска височина до 550 м.

Каскадъор

Зимно – пролетен тип. Двуредов. Формира по-нисък добив от сорт Обзор и по-неустойчив на полягане.
Пивоварните ечемици не отстъпват на фуражните по качествени показатели за изхранване на животните. Фуражните ечемици са с по-висок продуктивен потенциал от пивоварните.

Предшественика няма значение каква култура е, стига да оставя почват чиста от биологична материя. Торенето се извършва съгласно извършения агрохимичен анализ на почвени проби. Фосфорните и калиевите торове се внасят преди дълбока почвена обработка. Сеитбената норма се завишава при по-късна сеитба и при лоша обработка на почвата. Валирането след сеитбата е задължително мероприятие. Подхранване с азотни торове се извършва до края на февруари. По-късното внасяне не дава необходимия ефект, защото вече са формирани зърната.

 

Сродни публикации