Солени глоби ще плащат берачите на липов цвят » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Солени глоби ще плащат берачите на липов цвят

Акценти

  • Миналата година са установени 36 нарушители

Максималната глоба е в размер на 5 000 лв.

Високи глоби ще плащат берачите на липов цвят в Дупница. С кметска заповед вече е забранено брането му, а санкциите за нарушителите ще бъдат в размер от 50 до 5 000 лв.

Заповедта е издадена на база действащата общинска наредба за опазване на зелената система. Ограниченията ще останат в сила до приключване на цъфтежа на липите.

Служителите от „Контролно звено“ и полицията ще отговарят за изпълнението на заповедта. Миналата година са установени 36 нарушители. На 7 от тях са съставени актове. През 2017 година броят на нарушителите е бил 34, а съставените актове – 5. Останалите са получили фишове от служители на „Контролно звено” към община Дупница.

 

Сродни публикации