Солени глоби при разпространение на инвазивни видове » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Солени глоби при разпространение на инвазивни видове

Акценти

  • Най-сигурният начин за предпазване е да не се позволява навлизането на тези видове и да се реагира веднага при първата поява на нови растения

ЕС има специална политика за предотвратяване на навлизането и управление на разпространението на инвазивни чужди видове /ИЧВ/.

Водеща роля в нея е Регламент №1143/2014, който е задължителен за България и всички останали страни-членки.

В Закона за биоразнообразието са предвидени и санкции за нарушения на този регламент. Глобите варират от 1000 до 8000 лв. за физическите лица. На юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 8000 до 25 000 лв.

Трябва да ограничим разпространението на ИЧВ растения, като прилагаме специални мерки, съобразени с биологичните и екологичните особености на всеки от тях.

Има няколко основни метода с известен успех при борбата с ИЧВ: механичен, екологичен, химичен и биологичен. Най-добре е да прилагаме комбинация от различни методи, в зависимост от конкретните условия.

Неправилната борба с ИЧВ дървета и храсти само задълбочава проблема. При отсичане и опожаряване се образуват множество коренови издънки и още по-гъсти обраствания. В почвата има спящи семена и унищожаване на старите храсти и дървета води до просветляване на мястото и стимулира образуването на голям брой нови млади растения.

Третирането с хербициди може да е успешно. Видът и количеството им обаче трябва точно да се определи от експерт, за да не се стигне до замърсяване на почвите, водите и унищожаване на местни растения и животни.

Нужна е последователна и упорита борба, в продължение на години, до пълно унищожение на третираните групи. Всяко останало стъбло дава възможност на кореновата система да се възстанови и да образува нови издънки.

Най-сигурният начин за предпазване е да не се позволява навлизането на тези видове и да се реагира веднага при първата поява на нови растения. Ограничаването на разпространението е основен подход за борба с ИЧВ растенията. Това може да стане само с подкрепата на местните общности, живеещи в близост до защитените природни територии и местообитанията в зоните от мрежата Натура 2000 и всички, които имат интереси и отговорности, свързани с тях.

 

За автора

Сродни публикации