Сляпо куче и къртица – опасни досадници! » Съвети в земеделието

Сляпо куче и къртица – опасни досадници!

В градините и околностите на населените места под земята обитават два вида подземни неприятели: сляпото куче и къртицата. С това, че живеят под земята, се изчерпва и приликата между тях. какви са различията и как може да се ограничи щетата от присъствието им?

Хранителни обекти. Къртицата e насекомоядно животно. Храни се с червеи, почвообитаващи насекоми и ларвите им, охлюви, жаби, мишки. Сляпото куче е типичен растителнояден гризач. Храни се с кореноплоди, грудки, луковици, коренища, а понякога и с надземните части на растенията. За да презимува, събира в подземни хранилища 20-30 кг. храна. Това обикновено става към края на лятото и есента и тогава Вредата чувствително нараства. Само за 3 – 4 дни цели лехи с клубени, луковици и кореноплоди изчезват под земята.

Телесни различия. Къртицата е дълга 10-15 см, с черна гъста козина и опашка, достигаща 1/3 от дължината на тялото. Муцуната е издължена и заострена. Предните крака са силно развити, с лопатовидна форма и имат здрави нокти. С тях тя рови и копае ходовете си. Сляпото куче е по-едро. На дължина достига 19-23 см, има сиво-кафява окраска и къса незабележима опашка. Главата му е голяма, клинообразна, сплескана отгоре. Има големи предни зъби, които стърчат пред устните. Именно с тях то копае. И при двата вида зрителните органи са закърнели, но в замяна имат много добър слух и обоняние.

Ходова система. И двата вида прокопават и поддържат сложни подземни системи от тунели. Постоянната мрежа от ходове е на дълбочина 20-30 см и по-дълбоко и води до гнездото, разположено на дълбочина до 1 м при къртицата и до 2-3 м при сляпото куче. Ходовете на къртицата са по-тесни, 4-5 см 8 диаметър, докато тези на сляпото куче са по-големи – 6-8 см. Във влажни и рохкави почви и двата вида при търсене на храна се движат плитко под почвената повърхност. Къртицата често оставя по някой тунел отворен на повърхността на земята, дока-то сляпото куче Винаги поддържа ходовата си система затворена.

Вреда. По естеството на използваната храна къртицата всъщност е полезна, тъй като унищожава множество насекоми и ларвите им, вредящи по растенията. При ровене и търсене на храна обаче тя вреди, понеже разкъсва корените, повдига младите и все още недобре вкоренени растения и подкопава тировете. Често минава от край до край под редовете току-що засадени растения, привлечена от внесените с оборския тор червеи и насекоми. Реално къртицата вреди предимно в парниците при отглеждане на разсада и в градините в първите двадесетина дни след разсаждане. Сляпото куче е пряк вредител, тъй като се храни и унищожава под-земните части на растенията в обитавания район. Силни са пораженията по картофи, чесън и лук още след засаждане. Много обича морковите, не прощава на луковици и грудки на декоративни растения. Нагризва цвекло и корени на ягоди, малини, люцерна, овощни дръвчета. Типичен признак за „работа” на сляпо куче са внезапно завехнали редове или огнища от растения, често частично вмъкнати стъбла или листа под земята.

Способи и средства за ограничаване на вредата. При установяване на къртица е достатъчно тя да се пропъди от застрашените площи в критичните за растенията начални фази от развитието и вкореняването им.
За тази цел на няколко места в повърхностните й ходове може да се поставят парцали, напоени с нафта, или да се посипе нафталин.
Като репеленти (отблъскващи средства) може да се използват „Scoot Mole”- продукт на база бобров мускус. С отблъскващо свойство са и фунгициди на база тирам. Те може да се използват, като се приготви 5% воден разтвор и от него се налее по 50-100 мл на няколко места в ходовете.
На пазара се разпространяват и електронни приспособления за защита от подземните Вредители, но ефектът от прилагането им е недоказан или нетраен.
Механичното унищожаване е практически достъпен начин за спасяване от неканените гости. При къртицата това става по-лесно. Трябва да се дебне около местата, където се появява, и когато започне да рови, с мотика или лопата се копва под мястото и се изхвърля навън.
Сляпото куче е по-предпазливо, но може да бъде предизвикано да дойде само на мястото, където го чакате. То не търпи тунелите му да бъдат отворени и обикновено до 2 часа след разкриване на хода идва на мястото. Първо запушва тунела със земя, а след това го възстановява встрани или под разровеното място. Така че потърсете подземния ход и го отворете. Най-често се намира на дълбочина 20-30 см. Купчинките изхвърлена земя (къртичините) показват приблизително подземното направление, но самата галерия може да се окаже доста встрани. Обикновено от нея животното прави късо отклонение (20-30 см) встрани и през него изхвърля изкопаната земя навън. След разкриване на хода се застава неподвижно до отвора. След като неприятелят дойде и започне да рови и да запушва отвора, с мотика се копва зад мястото, където се намира и се изважда.
За унищожаване на сляпо куче и къртица може да се залее ходовата система с вода. Необходим е обаче подходящ водоизточник с достатъчен дебит за бързо заливане на обитанията.
Различни видове капани, както самоделни, така и разпространявани в търговската мрежа, също могат да бъдат полезни.
От химичните средства за борба отровните хранителни примамки, предлагани сега на пазара за унищожаване на мишки и плъхове, са на зърнена основа и са неподходящи за тези видове
със специфични предпочитания към храната, особено за къртицата.
Сравнително ефикасен начин за борба е насищането на ходовата система с отровни зазове, които задушават животните. Може да се използват отработени автомобилни газове, вкарвани чрез маркуч от ауспуха в ходовете. На пазара се предлагат специализирани димоотделящи средства – дими дим, талпакс. След запалване и поставяне в дупките те отделят серен диоксид, който отравя или пропъжда неприятелите. Регистрирани за употреба са и някои средства на база фостоксин. След поставне на няколко таблетки или пелети в ходовете те отделят отровния газ фосфороводород. С тях обаче трябва да се работи много Внимателно, защото фосфороводородът е много силна отрова и за човека.

 

Свързани новини