Слънчогледът продължава да се търгува на чувствително по-високи цени » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Слънчогледът продължава да се търгува на чувствително по-високи цени

Акценти

  • Незначително поскъпване се отчита при хлебната и фуражната пшеница

Към 26.03.2020 г. площите за реколтиране с пшеница са без съществена промяна спрямо отчетените по същото време на 2019 г., а тези с ечемик – с 12% повече.

На този етап площите за реколтиране с маслодайна рапица, ръж и тритикале са с между 5,7% и 30,1% под миналогодишните. Най-чувствително намаление е налице при рапицата.

Сеитбата на пролетни култури стартира с по-бавни темпове спрямо миналата година. Засетите площи до момента са от 37% (царевица за зърно) до 86% (маслодаен слънчоглед) под нивата отпреди една година.

През периода 23 – 29 март 2020 г. през Пристанище Варна1 не е реализиран износ на пшеница, ечемик и рапица. При липса на преминали количества с трите култури и през съответната седмица на 2019 г., изменението на експорта на годишна база се запазва: намаление с 4,9% при пшеницата и увеличение съответно с 254,1% и 7,3% при ечемика и рапицата.

До момента не е регистриран износ на пшеница, ечемик и рапица през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1.

През изминалата седмица през Пристанище Варна не са преминавали товари с царевица и слънчоглед за износ. Общо за периода от началото на м. септември 2019 г. досега, експортът на царевица през порта е с 12,9% под отчетения по същото време на миналия сезон, а този на слънчоглед – с 40,5%.

Пазарът на зърнени и маслодайни култури в страната е спокоен, без съществена промяна на средните изкупни цени на седмична база. Незначително поскъпване (с по 0,3%) се отчита при хлебната и фуражната пшеница, а поевтиняване (с 0,6%) – при слънчогледа. Цените на царевицата и ечемика се задържат на нивата от предходната седмица.

Сравнявайки с аналогичния период на 2019 г., хлебната пшеница е поевтиняла с 5,9%, а фуражната – с 4,7%. Слънчогледът продължава да се търгува на чувствително по-високи ценови нива спрямо година по-рано – с 18,9%. При царевицата също е налице увеличение на цената, но по-слабо изразено – с 3,6%.

Към 27.03.2020 г. средната цена на едро на картофи на тържищата в страната нараства с 29,2% на седмична база. По-умерено поскъпват червеният пипер (внос) и доматите (оранжерийни и внос) – с между 3,3% и 6,8%, докато ябълките поевтиняват с 3%.

Цените на едро на картофите и ябълките са съответно с 6,9% и 27,5% над нивата отпреди една година. От друга страна, вносните домати са поевтинели с 13,8%.

 

За автора

Сродни публикации