Служителите от РДГ - София съставиха 14 акта за нарушения » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Служителите от РДГ – София съставиха 14 акта за нарушения

Акценти

  • Незаконна сеч в частни горски територии е констатирана и в землището на с. Очуша, общ. Костенец

13 акта по Закона за горите и един по Закона за лова и опазване на дивеча съставиха служителите на Регионална дирекция по горите – София през изминалата седмица.

Задържани са моторно превозно средство, каруца, законно притежавано ловно оръжие и  21 кубика дърва за огрев.

При извършените 246 проверки в териториалния обхват на Дирекцията за периода от 6 до 12 април са проверени обекти за добив, за складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства, транспортиращи дървесина, риболовци и други физически лица.

Установените нарушения са за съхранение и транспортиране на немаркирани и непридружени с превозен билет дърва за огрев, за транспортиране на дървесина с моторно превозно средство, което не е оборудвано с устройство за позициониране и проследяване на движението му и др. Съставен е акт по Закона за лова и опазване на дивеча на лице, което е ловувало в землището на с. Бойковец, общ. Етрополе без да притежава разрешително за лов.

За издаване на превозни билети за дървесина от частна горска територия в землището на с. Реброво, общ. Своге, в която не се извършва сеч, е съставен акт на регистриран лесовъд.

В землището на с. Мало Малово, общ. Драгоман служители от Дирекцията установиха отсичането на 115 дървета от дъб в частна горска територия, за което няма издадено разрешение. Незаконна сеч в частни горски територии е констатирана и в землището на с. Очуша, общ. Костенец. Съставени са констативни протоколи и работата по случаите продължава.

Спрени са дейностите по издадено позволително за сеч в общинска горска територия, землище на с. Караполци, общ. Елин Пелин, поради изграждане на просека, неотразена в одобрения технологичен план.

 

За автора

Сродни публикации