Сливите и крушите с рекордни добиви в началото на юли » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Сливите и крушите с рекордни добиви в началото на юли

Акценти

 • Лавандулата може да се похвали с почти 40% нарастване на засетите площи
 • Производството на малини е с почти 17 % по-малко спрямо миналогодишните стойности

Тази година началото на месец юли стартира обещаващо и с бързи темпове на прибиране на реколтата от трайните насаждения и етерично-маслените култури. Производителите с радост могат да се похвалят за по-високите стойности на продукцията при почти всички култури. Единствено производството на малини е с почти 17 % по-малко спрямо миналогодишните стойности.

Положителното изменението на продукцията в % и на годишна база е както следва:

 • 6 200,0 % сливи;
 • 2 100,0 % круши;
 • 936,6 % лавандула;
 • 102,9 % праскови;
 • 93,8 % кайсии;
 • 41,5 % череши;
 • 22,8 % маслодайна роза;
 • 16,3 % вишни;
 • 4,2 % ягоди.

На водеща позиция и с най-висок средния добив на годишна база отново са сливите.

Всички от гореописаните култури отчитат повишение на плододаващите площи. Единствено при вишните се наблюдава спад от  -4,0%. За разлика от тях, при лавандулата е отчетено почти 40% нарастване на засетите площи.

За разглеждания период най-бързи темпове на прибиране на продукцията са отчетени при сливите и крушите, следвани отново от лавандулата.

Като цяло въз основа на изведените данни може да се направи заключението, че сливите, крушите и лавандулата тази година бележат значително повишение в добивите, общото количество прибрана продукция и заетите площи.

 

Сродни публикации