След 1 септември ще се изплащат помощите от по 300 лв на стопанство » Съвети в земеделието

юни 06, 2023

След 1 септември ще се изплащат помощите от по 300 лв на стопанство

прасе

Акценти

  • Подпомагане имат право да получат собственици, които отглеждат до пет прасета за угояване

Предстои изплащането на еднократната помощ на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите, след доброволно усвояване на месото от прасетата в личните стопанства.

По 300 лв. на стопанство ще бъдат изплащани след 1 септември 2019 г.

Право на обезщетение имат стопанствата в 20 км санитарни зони около индустриалните ферми и тези, определени с висок епизоотичен риск от Областните епизоотични комисии. За по-голямо улеснение на собствениците на прасета, представители на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) ще посетят населените места за изплащане на подпомагането. За целта кметовете предварително ще обявят деня и часа. Средства ще се превеждат и по банков път.

Подпомагане имат право да получат собственици, които отглеждат до пет прасета за угояване. Те следва да са разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип ,,лично стопанство“. Стопаните не трябва да продават на пазара, а да добиват месо само за лична употреба. Фермерите трябва да бъдат включени в списък, изготвен от кмета на населеното място. Той следва да бъде заверен в срок до 26 август 2019 г.  Документът се представя в Областната епизоотична комисия, заверен от областния управител и от официалния ветеринарен лекар, с подпис и печат.

Заявленията за обезщетение се подават в кметствата. Те са по образец, в който всеки собственик декларира, че е усвоил доброволно месото. Той може да се възползва от финансовата помощ, ако е извършил почистване и дезинфекция. Освен това собственикът трябва да заяви, че няма да отглежда прасета в стопанството си за период най-малко от 12 месеца след последната дезинфекция.

Кметовете на населените места ще изготвят Констативен протокол по образец за удостоверяване на доброволно усвояване на месото и почистване и дезинфекция на стопанството. Кметовете имат ангажимент да публикуват на публично място списъците със стопаните, които следва да получат помощ.

 

Сродни публикации