Следцъфтежни пръскания при овощните култури срещу болести и неприятели » Съвети в земеделието

Следцъфтежни пръскания при овощните култури срещу болести и неприятели

След прецъфтяването на ябълките и крушите се провеждат следцъфтежните пръскания, които са от изключително значение за опазването им от СТРУПЯСВАНЕ. Ако през този период има валежи и температурите са около 20-22°С, заразяването на плодовете продължава до наедряването им колкото орех, т.е. условията са благоприятни за развитието на болестта. Първото следцъфтежно пръскане се провежда непосредствено след цъфтежа, а второто – 7-12 дни след него /плодовете са достигнали големина на лешник/; третото пръскане се прави, когато плодовете имат големина на орех. За тези пръскания подходящо действие имат фунгицидите: АТЕМИ К – 0,175%, /17,5 мл за 10 л вода/, КАПТАН 50 ВП – 0,3% /30 г за 10 л вода/, МЕРПАН 80 ВДГ – 0,15% /15 г за 10 л вода/ – тези 3 фунгицида се използват до големина на плода „лешник“; БРАВО 500 – 0,25%, БОЛЕРО 12 Е – 0,06%, СИСТАН СУПЕР 24 Е – 0,03%.

Ако сортовете ябълки са чувствителни към БРАШНЕСТА МАНА, тогава овощните се третират с фунгициди, които имат едновременно действие и срещу двете болести: АНВИЛ 5 СК – 0,06%, ВЕКТРА 10 СК – 0,03%, ПЪНЧ 40 ЕК – 0,0075%, РУБИГАН 12 ЕК – 0,06%, СИСТАН 12 Е – 0,06%, СКОР 250 ЕК – 0,02%, СТРОБИ ДФ – 0,02%, ТРИФМИН 30 ВП – 0,075%, ШАВИТ Ф 71,5 ВП – 0,2%.

Щом започне да се формира завръзът на ябълките, се излюпват ларвите на ЯБЪЛКОВАТА ПЛОДОВА ОСА. Неприятелят напада само ябълката. Ларвата поврежда от 3 до 5 плода и вътрешността им е запълнена с мокри, ръждиви огризки с неприятна миризма на дървеница. Тези плодове окапват заедно с излишния завръз и стопаните смятат, че това е юнското опадване на плодовете. Борбата срещу ябълковата плодова оса е насочена срещу възрастното насекомо, но ако този момент е пропуснат, най-късно една седмица след цъфтежа се третират ябълките, за да се засегнат излюпващите се или преминаващите от един плод в друг ларви. Следващо пръскане се прави, когато започнат да окапват първите повредени плодчета. Да се третира с един от инсектицидите: ДЕЦИС 2,5 ЕК – 0,03%, АГРИЯ 1050 – 0,15%, ЗОЛОН 35 ЕК – 0,2%, НУРЕЛЕ ДУРСБАН – 0,04%. Към инсектицидния разтвор се прибавя фунгицид за едновременна борба и с болестите.
Ако плътността от ЧЕРВЕНИЯ ОВОЩЕН АКАР е висока, тогава се налага третиране с ОМАЙТ 57 Е – 0,1%, ОРТУС – 0,05% или с МИТАК 20 ЕК – 0,3%.

Дюлите се пръскат следцъфтежно срещу болестта ЗАГИВАНЕ НА ЗАВРЪЗИТЕ, ако има валежи през този период с БАЙКОР 300 ЕК – 0,15%, РОВАЛ 50 ВП – 0,15%, РОНИЛАН 50 ВП – 0,15%, като към фунгицидния разтвор се прибави АГРИЯ 1050 – 0,15% или ДУРСБАН 4 Е – 0,2% срещу плодовите червеи.

През месеца черешите и вишните се пръскат срещу ЦИЛИНДРОСПОРИОЗАТА и срещу ЧЕРЕШОВАТА МУХА. Срещу мухата се пръска ориентировъчно, когато плодовете започват да омекват и слабо да порозовяват. Ранните сортове череши не се нападат от този неприятел, а само средно ранните и късните. Ефикасни фунгициди срещу цилиндроспориозата са: БАЙКОР 300 ЕК – 0,1%, БРАВО 500 – 0,3%, ФОЛИКУР 25 ВГ – 0,075%. Към фунгицидния разтвор се прибавя АНТИО 33 – ЕК – 0,2%, СУМИТИОН 50 ЕК – 0,2% КАРАТЕ МАКС – 0,015%, ВАЗТАК 100 ЕК – 0,015% или ДЕЦИС 2,5 ЕК – 0,03% за борба с черешовата муха. Късно зреещите сортове трябва да се третират повторно след 12-14 дни,но с инсектицид с къс карантинен срок: ДЕЦИС, КАРАТЕ или ВАЗТАК.

Младите неплододаващи черешови и вишневи дървета силно се нападат от ЧЕРНА ЧЕРЕШОВА ЛИСТНА ВЪШКА и срещу нея трябва да се пърска с БИ-58 – 0,1%. Непосредствена опасност през този период за прасковата и кайсията са КАФЯВОТО ГНИЕНЕ, САЧМЯНКАТА и БРАШНЕСТАТА МАНА.

Следцъфтежно третиране се прави при поява на новите леторасти и 10-12 дни по-късно при наедряване на плодовете. Срещу брашнестата мана може да се използва АНВИЛ 5 СК – 0,06%, ВЕКТРА 10 СК – 0,05%, РУБИГАН 12 ЕК – 0,03%. Първото следцъфтежно пръскане при кайсията е насочено срещу кафявото гниене и гномонията и се извършва с БАЙКОР 25 ВП – 0,12% или с ПЕРОЦИН 75 Б – 0,3%. Към фунгицидния разтвор и при прасковата, и при кайсията се прибавя инсектицид за борба с анарзията, ябълковия плодов червей и източния плодов червей: АГРИЯ 1050 – 0,15%, РЕЛДАН 50 ЕК – 0,1%, ЗОЛОН 35 ЕК – 0,2% или ДЕЦИС 2,5 ЕК – 0,04%.

Най-опасният неприятел на ябълката е ЯБЪЛКОВИЯТ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ. Той причинява червясване на плодовете още и на крушата, дюлята, сливата, кайсията, прасковата, ореха. Първото пръскане може да се направи, когато започват да се излюпват гъсеничките, като не се допусне те да се вгризат в плодовете, защото тогава не могат да се унищожат с никакви препарати.

Ориентировъчно за Южна България срокът е около средата на май, за Северна България – към 24 май, за Черноморието края на май, а за по-високите полета (Софийско поле, Предбалкана) – първото десетдневие на юни. Ако пролетта настъпи рано и нощните температури през май са по-високи от 16°С, пръскането може да се изтегли напред с няколко дни.

Като ориентир може да служи и фенологичното развитие на ябълките – да се пръска, когато плодовете достигнат големина на лешник.
За пръскане може да се използва един от инсектицидите: АГРИЯ,1050 – 0,15%, ЗОЛОН 35 ЕК – 0,2%, ЗОЛОН СУПЕР – 0,06%, РЕЛДАН 50 ЕК – 0,1%, ДУРСБАН 4 Е – 0,2%, БУЛДОК 025 – 0,04%, СУМИ АЛФА 5 ЕК – 0,02%, ДЕЦИС 2,5 ЕК – 0,03%, ВАЗТАК 100 ЕК – 0,0125% и др.
След 12-14 дни да се проведе второ пръскане с един от изброените инсектициди. Да се събират редовно през 2-3 дни падналите червиви ябълки, като се изгарят или се закопават на дълбочина 50-70 см.

 

Свързани новини