Следим здравето на свинете с технология за лицево разпознаване » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

Следим здравето на свинете с технология за лицево разпознаване

Акценти

  • Технологията ще позволи ранното идентифициране на здравословни проблеми при животните

Английски учени разработват технология, която да ни позволи да следим здравето и благосъстоянието на животните чрез лицево разпознаване. Използват се дву- и триизмерни образи за събиране на информация.

В предходно изследване учените вече доказаха, че прасетата могат да комуникират помежду си чрез различни изражения на лицето. Установено е, че те са изключително изразителни. Правени са наблюдения и в промяната на лицата им в случаите когато са подложени на болка. При наблюдението е доказано, че пресетата имат различни изражения преди и след облекчаването й.

Целта е информацията от тези проучвания да се превърне в основа за създаването на технология, която да следи здравето на животните. Такава технология би била от голяма полза особено при големи групи животни. Те ще могат да бъдат наблюдавани постоянно.

Това ще е начин за ранно идентифициране на проблемите при здравето на свинете.

Ранното идентифициране на проблемите, свързани със здравето на свинете ще даде на стопаните възможност за бързо и навременно справяне с тях. Земеделските производители ще могат да поддържат благосъстоянието на животните, като бързо се справят с всички проблеми и прилагат индивидуално лечение. Това също така ще намали производствените разходи.

 

Сродни публикации