Сименталско говедо » Съвети в земеделието

април 21, 2021

Сименталско говедо

Акценти

  • Цветът на космената покривка е червенобял с вариране от тъмно червенокафяв до светлочервен

Произход – Породата е създадена в западна Швейцария в райони с отлични пасища.

Там говедата се изкарват на пасищата през пролетта, където се намират до късна есен. Само през зимата се отглеждат на закрито.

Платежоспособните консуматори в курортните райони, световноизвестните швейцарски сирена, износът на високопродуктивни животни за разплод и целенасочената развъдно-подобрителна работа са по-важните предпоставки за развитието на породата Симентал.

Цвят

Цветът на космената покривка е червенобял с вариране от тъмно червенокафяв до светлочервен. Главата задължително е бяла, което се предава на потомството и при кръстосване с други породи. Носното огледало и мукозите са бледорозови. Рогата са големи, с кремав цвят и тъмни върхове. Копитата са здрави, светло оцветени (фиг. 1).

 

Едрина

Сименталските говеда са едри животни. Кравите са с височина при холката 136-140 см, биците 140-145 см. Живото тегло на кравите е средно 650-700 кг, а на биците – 900-1100 кг.

Фиг. 1. Крава от Сименталската порода.

Телетата при раждането тежат 40-45 кг, на 6-месечна възраст – 180-190 кг, а на 12 месеца юничките 300-320 кг, а бичетата 450-480 кг. Бичетата на 18 – месечна възраст достигат 600 кг. Кланичният рандеман е 58-62%.

 

Екстериорни особености

Съществуват два продуктивни типа сименталски говеда – млечно-месни и месно-млечни, но европейската селекция проявява предпочитания към млечно-месния тип. Главата е голяма, с широко чело и широко носно огледало. Шията е средно дълга, с добре развит гердан. Гърбът, поястницата и крупата са дълги и широки, с добре развита мускулатура. Гърдите са дълбоки и широки, коремът е обемист, а крайниците са здрави. Вимето е добре развито, но несиметрич-но, често стъпаловидно, с дълги и дебели цицки.

 

Темперамент

Кравите са много спокойни и се отглеждат лесно.

Използване на пасищата. Много добре оползотворяват пашата и грубите фуражи. Подходящи са за пасищно отглеждане в планински райони, като се нуждаят от неголеми количества концентрирани фуражи.

 

Продуктивност

Средната млечност на сименталските крави варира около 4500-4700 кг. с 3.91% масленост и 3.39% белтъчини, което е само с около 18% по-ниско от Фризийската порода. Същевременно среднодневния прираст (на бичета за угояване) е с 10% повече (1380 гр.), а кланичния рандеман е с 20% повече. При съотношение в цените (средно) на мляко : месо = 1:7 и на мляко : концентриран фураж = 1:1, доходите (за отделната ферма) от двете породи са почти равни.

Ценно предимство на Симентала е много високото качество на месото- крехко и постно, като в европейските страни цената му е почти с 10% по-висока, отколкото на останалите породи.

Най-добри резултати за Симентала са постигнати в Германия, Австрия и Швейцария. Сименталските говеда имат добра аклиматизационна способност. Поради бързия им растеж, задоволителната млечност и приспособимостта им към различни условия животните от тази порода са разпространени в повече от 30 страни, в т.ч. и у нас.

 

Сродни публикации