„Силата на пчелния мед” - проект на стойност 150 000 лв. » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

„Силата на пчелния мед” – проект на стойност 150 000 лв.

Проектът „Силата на пчелния мед” е на стойност 150 000 лв. и трябва да бъде изпълнен до 31 август 2014 г. Той е на Сдружението за биологично пчеларство, обединяващо осемте най-големи пчеларски организации в страната.  Проектът е подаден в последния ден на приема по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, за дейност „Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по биологичен начин”.

       Целта на проекта е да популяризира българските пчелни продукти, да повиши консумацията им и да създаде условия за по-добрата им ценова реализация. Финансирането му ще се осигури с 50% европейски средства и 50% от националния бюджет.
       Сдружението ще промотира пчелния мед и пчелните продукти в рамките на рекламни дни под надслов „Силата на пчелния мед” в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Промотирането ще включва също радио и онлайн рекламни кампании и организиране на пчеларска среща „Бъдещето на биопчеларството” в гр. Елена. Освен това ще бъдат изработени информационни материали – каталог с рецепти, листовки, детски книжки за оцветяване и хартиени торбички, които ще бъдат раздавани на посетителите.
       Подаването на документи по мярка А от Националната програма по пчеларство за 2014 г. започна на 10 март и изтича днес. Документите се приемат в Централното управление на ДФ „Земеделие” в гр. София. Средствата, отпускани от ДФЗ, покриват разходи за информационни материали, организиране на пресконференции, наем на зали и щандове, провеждане на ежегодната седмица на българските пчелни продукти и празник на биологичното пчеларството, участие в международни изложения и др.
 

Сродни публикации