Сивият сектор в горското стопанство генерира приходи за над 100 млн. лв. годишно » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Сивият сектор в горското стопанство генерира приходи за над 100 млн. лв. годишно

Сивият сектор в горското стопанство генерира приходи за над 100 млн. лв. годишно. Това заявиха представители на WWF България, които представиха анализ за незаконния дърводобив в страната на дискусия за горския сектор.

Според анализ на статистически данни за периода 2006-2013 г., годишният обем на незаконната сеч достига 0,5 – 2,4 млн. куб. м, или една четвърт от общия добив (6,9 млн. куб. м към 2012 г.), твърдят от WWF. По данните на природозащитниците спрямо 2005 г. има известно намаляване в обема на незаконната сеч.

Бракониерските набези намаляват, но за сметка на това днес незаконните сечи се случват като формално законни или документално скрити, заяви инж. Александър Дунчев от WWF България. Например някои фирми си позволяват да секат повече, отколкото им е разрешено, каза Дунчев, като показа снимки на такива сечи.

Политическият и корупционен натиск е същността на проблема, заяви Дунчев. Според WWF при сечи се смесват контролните и стопански функции в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), има и ниска събираемост на наказателните постановления. Голям брой от секачите нямат имущество, което държавата да прибере, но те са по-малък проблем от корупционните схеми, коментира той.

Дунчев разясни на практика как стават кражбите. Например, като се прави инвентаризация на горите е възможно да бъдат скривани запаси, които после се усвояват незаконно. Друга практика е да се маркират дървета след отсичането или марките нарочно да не са поставени добре.

Проблемите в частните и общинските гори са по-големи, отколкото в държавните гори, каза Дунчев.

Той допълни, че при дървата за огрев също има схеми за злоупотреби, при които поне 20% от дървесината остава скрита за държавата, тъй като се ползват различни мерни единици при препродажбата на дървата.

И друга схема – случва се хубава дървесина да бъде описана от лесовъда като по-некачествена. Това се хваща трудно, а щетите могат да стигнат до 50 лв./кубик за държавата.

Най-слабото звено е контролът при транспорта. Има възможност с един превозен билет да се направят няколко курса за доставка, а чак в края на деня официално заявеното количество да бъде закарано до крайната дестинация, разясни представителят на WWF.

Той каза още, че в много европейски държави се прави национална инвентаризация на горите. Според него у нас това не се прави нарочно, за да продължат кражбите.

Държавата трябва да намери начин за повишаване на наказателната ефективност, препоръчва природозащитната организация. Поне 100 години са необходими, за да си възстанови една изсечена гора функциите, допълни Александър Дунчев.

Тони Кръстев, изпълнителен директор на Агенцията по горите, определи като абсурдни данните за 2,4 млн. куб. м незаконно добита дървесина. Според него е трудно да се изчисли реалният обем незаконна сеч. Отсеченото без позволитени и марка е над 100 хил. кубика годишно.

Той призна обаче, че проблемът с различните мерни единици за добитата дървесина стои от години. Кръстев заяви, че се вземат мерки, които да намалят нарушенията, например отделните държавни предприятия въвеждат системи за контрол.

На въпрос какво мисли за идеята Агенцията по горите да излезе от Министерството на земеделието и храните зам.-министърът на земеделието Георги Костов заяви, че в историята на горите в България мястото на горското ведомство през годините е било различно – имали сме дори Министерство на горите.

Тази препоръка може да се приеме за логична – например Агенцията по горите да е държавна агенция, подчинена на Министерския съвет, или да е в Министерството на околната среда и водите. По-съществено е обаче как се борим срещу причините да има незаконни практики, каза Костов.

Друг проблем по думите му е недостигът на бюджетни средства за контролна дейност във всички сфери на икономиката.

Видимо голяма част от зрелите гори намаляват. В резултат в българските гори доминират вече млади и средни насаждения, изтъкна като проблем Костов.

„Демографската структура на населението създава много социални проблеми. В бедни държави тези проблеми изкристализират в посегателство върху природния ресурс“, допълни той.

Можем само да предполагаме дали има политически натиск, каза в отговор на въпрос Георги Костов. Според него предпоставка за наличието на такъв натиск е фактът, че горите основно са държавни. Ако имаме по-малко такива практики в други държави, трябва да знаем, че там държавните гори са малка част, изтъкна зам.-министърът.

Александър Дунчев заяви, че са засичани проблеми с незаконни сечи в Стара Планина, подножието на Рила и Пирин и други места.

И той, и Георги Костов изтъкнаха, че в много места хората се страхуват да говорят за нарушенията, защото се притесняват за работата си.

 

За автора

Сродни публикации