СЗО оцени добрата работа на БАБХ » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

СЗО оцени добрата работа на БАБХ

Акценти

  • Акцент на събитието беше темата за Антимикробната резистентност като глобален проблем

Обмяната на опит за успешна борба срещу Антимикробната резистентност събра на кръгла маса експерти у нас

През изминалата седмица, на 30 януари, София стана домакин, на провелата се кръгла маса на заинтересованите страни, във връзка с борбата срещу Антимикробната резистентност (АМР). Мероприятието беше организирано от Световната здравна организация (СЗО). Експерти от Българската агенция по безопасност на харните (БАБХ) разясниха заложеното в Националния план за действие срещу антимикробната резистентност. Те акцентираха върху основните стратегически цели, залегнали във ветеринарния сектор и сектор храни.

На срещата присъстваше и главният консултант на СЗО по изготвяне на план за действие срещу антимикробната резистентност д-р Данило Ло Фо Уонг. Той  поздрави представителите на БАБХ за положените усилия и добрите резултати. Според него стратегическите цели са много добре подбрани. Те оптимално се доближават до целите на Глобалния план за борба срещу АМР на СЗО.

Форумът беше организиран и проведен с цел обмяна на опит между всички заинтересовани страни. Бяха дискутирани трудностите, проблемите и успехите, постигнати по време на  разработването, приемането и прилагането на Националните планове за действие в борбата с антимикробната резистентност. Тема на дискусията беше още и процесът на формулиране и залагане на ясни стратегически цели, срокове и показатели. За успехите на плановете е необходимо да се дефинират ясни ролите и отговорностите за всички заинтересовани страни. Това също беше въпрос, която ангажира вниманието на присъстващите.

Акцент на събитието беше темата за Антимикробната резистентност като глобален проблем. За решаването му е нужна солидарност и отчетност от всички държави. Така може да се постигне пълен капацитет за справяне по всеобхватен и координиран начин.

В заседанието участваха още представители от ръководния и експертен състав на Министерството на земеделието, храните и горите, Световната здравна организация, Националния център по заразни и паразитни болести, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция по лекарствата, както и от неправителствения сектор.

 

Сродни публикации