Семинар на ловна тематика се проведе в Поморие » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Семинар на ловна тематика се проведе в Поморие

Акценти

  • В обучението бяха включени теми в областта на здравеопазването и хуманното отношение към животните

Отново бяха дискутирани темите за болестите по животните у нас и въвеждането на модул „Лов“.

Обучителен семинар на тема „Повишаване на капацитета за прилагане на националната мониторингова схема за малкия креслив орел“ се проведе в Поморие. Той продължи от 28 до 30 май 2019 г. Семинарът беше организиран в рамките на проект „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел в България“.

В обучението бяха включени теми в областта на здравеопазването и хуманното отношение към животните. Лекции в този панел изнесе директорът на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ към БАБХ д-р Георги Чобанов. Те бяха свързани с превенцията на заболяването бяс по хищниците и мерките за ограничаване разпространението на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) в страната. Проведе се и дискусия по актуални въпроси. Те засягаха контрола и овладяването на разпространението и развитието на заболяванията.

По темата за АЧС д-р Чобанов акцентира върху начина за вземане на проби. Обясни още какъв е редът за изпращане на проби за изследване на трихинелоза и АЧС. Обсъдено беше и сътрудничеството между лабораториите за двете заболявания.

Отново бе дискутирано въвеждането в експлоатация на модул „Лов“ и очакваното предимство при използването му.

В обучението освен представители на БАБХ участваха и експерти от Изпълнителната агенция по горите, регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия и др.

 

Сродни публикации