Селскостопанската Академия се присъедини към Европейския изследователски алианс "Към земеделие свободно от химически пестициди" » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Селскостопанската Академия се присъедини към Европейския изследователски алианс „Към земеделие свободно от химически пестициди“

Акценти

  • Декларацията беше подписана от 24 изследователски организации от 16 европейски държави

Селскостопанска академия, съвместно с редица партньори от европейската научна общност, направи важна стъпка в стремежа за въвеждане на алтернативи на химическите пестициди в селското стопанство.

Силното търсене от страна на публичните власти, специалистите в селското стопанство и обществото в цяла Европа на алтернативи на химическите пестициди в селското стопанство, наложи съвместни изследвания, с цел ускоряване на агроекологичния преход. За да посрещне предизвикателство от такава величина, съвместната декларация за намерение „Към земеделие свободно от химически пестициди“, поставя на различна основа начина на провеждане на научните изследвания и разработването на нови общи стратегии за тях на национално ниво и европейско ниво. Декларацията беше подписана от 24 изследователски организации от 16 европейски държави, включително Селскостопанска Академия, България, от професор Божанова, заместник-председател на ССА.

Почти 18 месеца Френският институт за научни изследвания по селско стопанство INRAE и неговите германски партньори и Германския федерален изследователски център за култивирани растения (JKI) изграждат диалог между европейските изследователи и заинтересованите страни, с цел установяване на обща изследователска стратегия.

Нова трансдисциплинарна и многостранна стратегия ще позволи да се предлагат решения за преход към селскостопанско производство без химически пестициди по целия континент.

Подписаната на 23.02.2020 г. в Париж по време на Международно селскостопанско изложение декларация е в отговор на Европейската Зелена сделка за устойчив екологичен преход в Европа, която беше обявена от Европейската комисия през декември 2019 г., за да насърчи приемането на амбициозни мерки.

Те включват множество сектори :

  • – селско стопанство;
  • – хранителни продукти и околна среда, с цел развитие на устойчиво селско стопанство и производство на здравословна храна, като същевременно се поддържат продуктивни и икономически безопасни селскостопански и хранителни системи.

Чрез своята мрежа 24-те подписали организации вече са разработили множество общи насоки за научни изследвания.

Някои от тях са:

  • – установяване на по-добро използване на агроекологичните принципи за разработване на устойчиви на болести производствени системи;
  • – използване на високия потенциал на селекцията на растенията;
  • – разработване на използването на нови технологии и агро-оборудване;
  • – разбиране на лостовете и пречките на социално-икономическия преход.

Посоката на развитие е изграждането на отворена научна система. При нея изследователите работят в тясно сътрудничество със света на селското стопанство, споделяйки своята работа и нейните резултати по целия континент. Един от непосредствените резултати от тази инициатива ще бъде изработването на  научна пътна карта, като принос към Европейската Зелена сделка.

 

За автора

Сродни публикации