Селските стопани са получили 2.1 млрд. лв. през миналата година » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Селските стопани са получили 2.1 млрд. лв. през миналата година

Повече директни субсидии за земеделските производители по линия на Европейския съюз и леко намалание на средствата от бюджета. По-малко подадени и одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони, както и спад на разплатените средства през годината. Това става ясно от данните на фонд "Земеделие" през 2013 г. Отчетът на институцията беше приет на заседание на правителството, което се проведе в събота във Варна. От него става ясно, че през миналата година секторът е получил близо 2.1 млрд. лв. – субсидии и финансиране на проекти, почти колкото и през 2012 г.

 

Повече директни плащания на площ


През 2013 г. са били изплатени повече директни субсидии на фермерите, като това се дължи на получаваните от ЕС пари. Според договора за присъединяване на България до 2016 г. средствата за фермерите трябва да се увеличават постепенно, докато достигнат средноевропейските нива. През миналата година на фермерите са преведени малко над 1.5 млрд. лв. директни субсидии, като плащанията са за заявените площи и животни в предходната 2012 г.

Увеличението на парите е с над 350 млн. лв спрямо година по-рано. Преведените средства са за плащания на площ (основно зърнопроизводство), глава животно, тютюнопроизводство и др. Средствата, които България е предоставила в общата сума, намаляват с около 40 млн. лв., а кандидатите за субсидиите продължават да нарастват с плавен темп.

Въпреки че 2013 г. беше финалната за договаряне на пари по програмата за развитие на селските райони, отчетът на фонд "Земеделие" показва, че през нея са приети и одобрени по-малко проекти от предходната година. Платените субсидии по програмата са били за общо 617 млн. лв., което е с около 300 млн. лв. по-малко от 2012 г. В действителност през миналата година имаше по-малко обявени приеми на проекти заради изчерпани бюджети, както и забавяне в одобрението им.

Така например по двете мерки за неземеделски проекти от програмата приетите над 1000 проекта през месец май все още не са одобрени, въпреки че това трябваше да се случи през есента. И ако там обяснението на институциите е казусът с поисканите субсидии за покупка на луксозни коли, то забавянето по разглеждането на заявления по другите мерки няма оправдание.

 

За автора

Сродни публикации