Сеитба на фасул » Съвети в земеделието

Сеитба на фасул

Третиране на семената преди сеитба

Фасулатът е една от най-разпространените бобови култури у нас. Отглеждането и сеитбата й се отличават със своите особености. Важно е да се отбележи, че семена по-стари от три години не се използват за сеитба. Необходимо е да се изберат тези от най-едрата фракция, които са с кълняемост поне 90% и чистота 96%.

Преди да се пристъпи към сеитбата е необходимо те да бъдат третирани с натриев молибдат по полумокър начин.

За предпазването им от болести при покълване и поникване на фасула следва да се направи третиране и с Фундазол 50 ВП – 200g – за 100 кг до 4 l вода. За защита от питиум, фузариоза и ризоктония се използват с Роялфло 42 С – 200 ml плюс 15 ml оцветител за 100 кг семена и Дитан М-45- 200 g /100 кг семе.

Още след вършитбата семената трябва да се обгазят срещу фасулиевия зърнояд и за целта се използват Алуфос, Валсафид, Делиция Газтоксин, ДM Целфос, Куиксанфос, Куикфос, Текфос, Фостоксин 10 табл./1 t зърно, Камикадзе 50 ЕК – 1,5 ml плюс 12 ml вода за 10 m3 празно пространство.

В случай, че на площите не е отглеждан фасул преди това е необходимо да се извърши третиране с нитрагин. Обикновено това се прави в деня на сеитбата. За 100 кг семена се използват 10 флакона от бактериалния препарат “Нитрагин”. Важно е да се спазва указанието за начина на третиране, посочено върху опаковката.

Оптимален период за сеитба

В зависимост от изискванията на фасула към температурата се избира и най-подходящото време за сеитба. Сравнително по-бързо и повече на брой семена поникват при температура на почвата от 10-12°С на 10 см дълбочина.

В случай, че сеитбата се забави и не бъде извършена в оптималния период, то това ще окаже влияние върху добивите. Те ще бъдат по-ниски, защото цъфтежът и наливането на семената ще протекат в по-сух период през лятото. Така се скъсява вегетационният период и влошава варимостта на семената.

Избързването със сеитбата също има своите негативи. Когато почвата не е достатъчно затоплена значително се забавя  поникването, а някои от семената дори загиват. Посевите стават редки и по-често биват засягани от бактериоза. Така добивите драстично намаляват.

Оптималните срокове за засяване на фасул у нас са:

  • в Южна България между 5- 10 април;
  • в Северозападна България между 10 – 20 април;
  • в Добруджа между 20 – 30 април.
  • във високите подбалкански райони е препоръчително фасулът да се засява в началото на май, а като втора култура – не по-късно от 10 юли.

Ширината на междуредията трябва да бъде 45-50 см при напояване, чрез дъждуване и механизирано окопаване. При гравитачно напояване междуредията трябва да се увеличат на 60 cм. В случай, че почвата е чиста от плевели и/или се използват ефикасни хербициди и не се налагат механизирани обработки, междуредово разстояние може да бъде 15 cм или ленточно. Във всяка лента се засяват 5-8 реда. Важно е да се спазва разстоянието между лентите от 70 cм, а между редовете в лентата да бъде 15-30 cм.

Сеитбени норми

Оптималната гъстота на посева е 30 000 – 35 000 кълняеми семена на декар. Когато посевите са по-продуктивни тя може да се завиши на 40 000 – 42 000. От тях при 80% полска кълняемост се получават 33 000 – 35 000 растения на декар.

Изразена в килограми сеитбената норма за едросеменните сортове е 17-18 кг/дка, а за дребносеменните – 6 – 10 кг/дка. Когато отклоненията от посочените норми са малки, те не оказват особено влияние върху добивите. Фасулът сам регулира по-редките посеви, като се разклонява в по-голяма степен. Въпреки това, не е препоръчително да се осланяте само на този способност на растенията. Важно е да се знае, че узряването при редките посеви се удължава, прибирането се затруднява, а загубите се увеличават.

За засяването на фасула се използва пневматична сеялка за точна сеитба на дълбочина. За дребносеменните форми и на по-влажни почви тя следва да бъде 4-5 cм, а за по-едрите семена и на по-сухи почви – 6-8 cм.

След сеитбата посевите трябва да се валират.

 

Свързани новини