Сеитба на сусам » Съвети в земеделието

Сеитба на сусам

Сусамът е растение, което обича топлината и слънчевата светлина. Оптималната температура за растежа и развитието му е 25-30° С. В случай, че настъпи захлаждане по време на вегетацията и то е до около 14-15° С, то растежът спира.

Поносимостта му към суша е голяма. Той успешно може да се отглежда на места, където годишната сума на валежите е около 500 мм, а вегетационната – около 300 мм. Нуждата му от влага може да се задоволи дори само с поливане.

Растението се развива добре на рохкави, топли почви, които са запасени с вода и хранителни вещества. Изключително подходящи са наносните и богатите карбонатни почви.

Обработка на почвата

Сусамът не е взискателен към предшестващите го култури, но не трябва да се засява след себе си. Важно е площите да бъдат почистени от плевели преди сеитбата му, защото те силно възпрепятстват развитието му.

Когато сусамът се отглежда като пролетна култура трябва да се извършат основна, почвоподдържащи и предпосевни обработки. Основната обработка, или дълбоката оран на 22-25 cм, се извършва веднага след прибиране на предшественика. В случай, че това не може да се направи,следва да се извърши предварително дискуване на 10-12 cм дълбочина. До 3-4 седмици след него се прави и дълбока оран. Площите трябва да се култивират или преорат плитко, на 10-15 см през есента. Така ще се унищожат плевелите.

Важно е да се отбележи, че при късен предшественик се прави само дълбока оран с брануване.

Предсеитбената обработка на почвата включва 2-3 пролетни култивирания с брануване. От тях първите две следва да са на дълбочина 10-12 cм, а последното – на 3-4 cм. По този начин трябва да се създаде плитко твърдо легло за семената и да се запази максимално акумулираната от зимните и ранни пролетни валежи влага.

В случай, че сусамът се отглежда като втора култура след житен предшественик, площите трябва да се изорат на 12-15 cм дълбочина. След това се култивират и фрезуват. След окопен предшественик се дискува двукратно с едновременно брануване и се фрезува.

Необходимо е да се отбележи, че ако след последната обработка е създадено по-дълбоко от 3-4 cм твърдо легло, площите трябва да се валират предсеитбено.

Торене

Важно е да сусамът да се тори. За добив от 100 кг семена и съответната биомаса той извлича около 6,5 кг N, 3,9 кг P2O5 и 4,5 кг K2О.

При поливни условия торовите норми следва да се завишават с около 40 %.

Фосфорните и калиевите торове следва да се внасят преди дълбоката оран, а азотните, при неполивни условия.

Когато сусамът се отглежда при поливни условия половината от азотната торова норма трябва да се внесе предсеитбено. Втората се внася като подхранване до 2-3 седмици след поникване, при това в съчетание с поливане.

Сеитба

За засяването на сусам е необходимо да се използва само висококачествен посевен материал. Семената следва да са почистени, сортирани и с висока кълняемост. Преди самата сеитба те трябва да се потопят за 1 час в 1% разтвор на син камък за борба срещу гъбни патогени.

Сеитбата може да започне, когато на дълбочина 5-6 см почвата се затопли до 18-20°С. Подходящото време е от 20-25 май до 5-10 юни. Важно е да се знае, че по-ранните посеви страдат от бактериоза.

За самата сеитба е хубаво да се използва сеялки тип Саксония на 50-60 cм междуредово разстояние. Посевната норма за първа култура е 600-800 г/дка, а за втора – 1000-1200 г/дка. Необходимо е дълбочината на засяване да бъде не повече от 2-3 cм.

След сеитба площите трябва да се валират с гладък валяк.

 

Свързани новини