СЕВ ОДОБРИ РАМКОВА ПОЗИЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ЗАКОНОДАТЕЛНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕК ЗА ЗАБРАНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЕСТИЦИДИ С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ПЧЕЛИТЕ » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

СЕВ ОДОБРИ РАМКОВА ПОЗИЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ЗАКОНОДАТЕЛНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕК ЗА ЗАБРАНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЕСТИЦИДИ С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ПЧЕЛИТЕ

На днешното си 326-то редовно заседание Съветът по европейските въпроси одобри рамковата позиция на Република България относно проект на регламент за изпълнение, изменящ Приложението на Регламент на Комисията (ЕС) № 540/2011 във връзка с условията на одобрение на активните вещества клотианидин, тиаметоксам, имидаклоприд и забрана за употреба и продажба на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи тези активни вещества, съобщава на страницата на Министерски съвет. Съгласно нея въпросът относно риска за пчелите и другите опрашващи насекоми е изключително значим и поради това следва да се подкрепят всички необходими мерки за контролирана употреба на пестицидите, включително от неоникотиноидния клас, така че да се предотвратят вредните въздействия върху нецелевите организми, околната среда и човешкото здраве.

Във връзка с гореизложеното Република България ще подкрепи предложението на Европейската комисия за налагане на забрана върху употребата на активните вещества имидаклоприд, тиаметоксам и клотианидин от групата на неоникотиноидите.

 

За автора

Сродни публикации