Свързани фирми печелят проектите за фотоволтаици по ПРСР » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Свързани фирми печелят проектите за фотоволтаици по ПРСР

Свързани фирми са оплели процедурите за изграждане на фотоволтаични централи по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). От публичния регистър на сключените договори личи, че част от компаниите са ползвали един и същ проект, като са го прокарвали нееднократно през свързани с тях фирми. Формални нарушения на правилата обаче няма, защото ограниченията са заобикаляни чрез регистрацията на компаниите на други лица, често младежи.Това показва проверка на "Сега" за сключваните договори за изграждане на фотоволтаични централи по ПРСР.

Програмата финансира проекти по две от мерките – за развитие на неземеделски дейности и за подкрепа за създаване на микропредприятия. Голяма част от договорите по тези мерки са именно за фотоволтаични централи.

Наличието на свързани фирми изпъква при проверка на населеното място, за което са одобрявани проектите, както и при сверяване на мощността на предложената фотоволтаична централа. Засичането при такова припокриване по правило води до свързани фирми.

Показателен е случаят с три фотоволтаични централи, финансирани в харманлийското село Изворово. И трите договора са сключени през 2011 г., а получатели на средствата (391 163 лв. и 391 166 лв.) са фирмите "Извор Г", "Зенит Ж" и "Евро лайтс". И трите са споделяли една и съща адресна регистрация на харманлийската улица "Рила". Настоящият собственик на "Извор Г" Станислав Манолов е придобил фирмата на 12 декември 2011 г. от Гроздан Михайлов Грозев. На същата дата Манолов е прехвърлил собствеността си в "Евро лайтс" на родения през 1990 г. Михаил Грозданов Михайлов. "Зенит Ж" е собственост на Жанета Грозева, съдружник на Гроздан Грозев в други фирми.

Свързана група работи и на територията на русенското село Могилино. Фирмите "Еко енерджи – Суворово" и "Еко енерджи – Могилино" са имали както общ адрес, така и общ телефон за контакти. Първата фирма е собственост на Атанас Желев, втората – на Златка Желева. Двете фирми са взели пари от ПРСР през 2011 г. за изграждане на фотоволтаични централи с една и съща мощност – 102.96 kWp, за което са получили по 391 160 лв. Година по-късно с договор за изграждане на централа със същата мощност се сдобива и фирма "Дамик". До 2010 г. тя е собственост на Златка Желева и впоследствие е прехвърлена на други лица.

Сред веригите от свързани фирми с общо три договора изпъкват и компаниите "Сони Солар" ЕООД, "Мар Инвест 2009" и "Дортех". Те са регистрирани в Бяла Слатина, собственост са на различни лица, но се управляват от един и същ управител – Георги Георгиев. И трите компании са спечелили проекти за изграждане на фотоволтаични централи с мощност 97.2 kWp, и трите на стойност 391 160 лв. Договорите на "Сони солар" и "Дортех" дори са сключени на една и съща дата – 19 септември.

Други фирми са били по-внимателни при регистрациите, но са забравили подробности като телефонни номера за контакт. Така например общ мобилен телефон и близки имена си делят "Сънлайт технолоджи" и "Грийнфилд Технолоджи". И двете фирми имат договори за изграждане на фотоволтаици в Стражица, с една и съща мощност – 84.64 kWp. И двата договора са сключени през 2011 г. по мярката за създаване на микропредприятия, като сумите се разминават точно с 40 стотинки – "Сънлайт технолоджи" са взели 381 593.6 лв., а "Грийнфилд Технолоджи" – 381 594 лв. На един и същ адрес в гр. Септември с договори за централи с еднаква мощност са и фирмите "Волтер груп" и "Агромаксима". Общ адрес, този път в Хисаря, имат и едноличните търговци ЕТ Петя Динкова и ЕТ Деляна Маврова, спечелили договори за изграждане на централи от 2011 г. Двете дами са съдружнички в друга фирма – "Мавър Инвест". Две от фирмите, градили еднакви централи в град Мъглиж – Лериан и Марио Енел, пък са били задължени лица по общ заем, теглен от Българската банка за развитие.

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯТА

 

Според наредбите на земеделското министерство за реда за усвояване на средства по двете мерки на ПРСР максималният размер на помощта, която един ползвател може да получи, е 200 000 евро. Това ограничение касае както годината на плащане, така и суми, получавани по мярката през предходните две години. Изрично е посочено, че при наличие на свързани предприятия, които кандидатстват за помощ, общата максимална сума за тях е същата, тоест 200 000 евро. По темата какво е свързано предприятие наредбите препращат към Закона за малките и средните предприятия. Съгласно текстовете му свързани предприятия са налице само когато дадена фирма притежава над половината от дяловете в другата компания, има право да назначава половината от членовете на ръководните му органи или има договор, който му дава право да упражнява решаващо влияние. Тези изисквания при използване на подставени лица и регистрация на отделни фирми на практика не се нарушават. Държавния фонд "Земеделие" не дава отговор по какъв начин се извършват проверките за наличие или липсва на свързани лица.

 

 

ПРАВО

 

Сред интересните договори са и няколко централи на територията на ямболското с. Маленово. Тук през 2011 и 2012 г. договори за фотоволтаични централи с една и съща мощност печелят няколко фирми. Друг любопитен за тях факт е, че дружествата всъщност не са собственици на земята, а само за закупили право на строеж върху нея. Фирмата, продала това право на строеж, е една и съща – "Геоленд". Сделките за учредяване на правото на строеж при три от компаниите – "ЕТ Русто-Стоянка Русева", ЕТ София Миразчийска и ЕТ Людмила Димитрова – Мишкалова, са на една и съща дата – 19 юли 2010 г. Три дни по-рано, на 16 юли, право на строеж купува и спечелилата впоследствие договор за централа "Агема" ЕООД. Фирмите обаче нямат пряка връзка помежду си.

 

За автора

Сродни публикации