Свръхреколтата от розов цвят ще се продаде трудно и на по-ниски цени » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Свръхреколтата от розов цвят ще се продаде трудно и на по-ниски цени

Акценти

  • Изкупната цена на розовия цвят да покрива себестойността и да не е по-малка от минималната печалба за земеделските производители
  • Дестилериите ще направят възможното, за да изкупят максимално големи количества розов цвят
  • Розопроизводителите , които са регистрирани ще получат държавна финансова помощ „де минимис“

Днес се проведе среща между министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, дестилериите, розопроизводителите, кметове и депутати. Обсъдени бяха проблемите с изкупната цена на розовия цвят тази година. Министърът апелира за подкрепа към розопроизводителите. Неговата молба беше изкупната цена на розовия цвят да покрива себестойността и да не е по-малка от минималната печалба за земеделските производители.

Дестилериите увериха присъстващите, че ще направят възможното, за да изкупят максимално големи количества розов цвят, дори и да е над производствените им възможности. Повечето от тях към момента работят усилено за изпълнение на поетите ангажименти към регистрираните производители. Производствения капацитет е натоварен максимално, но при първа възможност и свободен обем те ще изкупят и допълнителни количества суровини.

Тази година розопроизводителите отчитат изключително добра реколта от розов цвят. Свръхпроизводството се дължи не само на добрите климатични условия, но и на общото увеличение на розовите насаждения. За последните две години то е 22 % . Това и непродаденото количество миналогодишно, розово масло са причините за спада в изкупните цени на суровината тази година.

Розопроизводителите , които са регистрирани ще получат държавна финансова помощ „де минимис“ увери министърът.

Във връзка с наболелите проблеми беше обсъден и подготвяния законопроект за розата.

 

 

Сродни публикации