Световни производители се обединиха в защита на хуманното отношение към животните » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Световни производители се обединиха в защита на хуманното отношение към животните

Акценти

  • Nestle ще започне да влага във всички свои хранителни продукти само яйца от свободно отглеждани кокошки

Глобална коалиция за хуманно отношение към животните (GCAW) сформираха шест компании за хранителни продукти. Целта им е да постигнат усъвършенстване на стандартите за хуманно отношение към животните в глобалната верига на хранителни доставки. Участници в коалицията са Nestle, Unilever, Ikea Food Services, Aramark, Compass Group, Elior Group и Sodexo.

До момента няма такъв тип световна организация, която да съблюдава за хуманно отношение към животните. Интересното при нея е, че ръководството й е съсредоточено в ръцете на компании и експерти от хранителния отрасъл по цял свят. Те се обединяват около идеята за подобряване на стандартите на живот при животните. По този начин ще се опитат да отговорят на потребителското търсене на хранителни продукти щастливи, свободно отглеждани животни.

Очаква се през първата половина на 2019 г. Глобалната коалиция за хуманно отношение към животните да представи програма с колективни действия разделени в пет приоритетни работни посоки. В тях ще бъдат включени политиката за свободно отглеждане и подобрено състояние на пилетата бройлери.

Nestle, която е една от участниците в коалицията, планира до 2025 г. в световен мащаб да промени съдържанието на своите хранителни продукти. Във всички тях компанията ще започне да влага само яйца от свободно отглеждани кокошки. От октомври 2017 г. е поела ангажимента да се грижи за подобряване на условията, при които се отглеждат пилетата за производството на всичките й хранителни продукти в Европа.

 

Сродни публикации