Свалиха цената за отстрел на дива свиня » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Свалиха цената за отстрел на дива свиня

Акценти

  • При евентуално намиране на труп на диво прасе задължително трябва да се подаде сигнал до официален ветеринарен лекар или на телефон 112

В рамките на 7 дни важи разрешителното, а е почти без пари

За недопускане навлизането на болестта Африканска чума по свинете у нас е разрешен отстрелът на диви свине. Именно за неговото стимулиране цените му са намалени драстично. Разрешително за отстрел може да се закупи срещу 1 лв.

От месец юли е позволен индивидуалният лов на диви прасета. Разрешителното се издава за срок от 7 дни. Ловът може да се провежда по всяко време на денонощието, но задължително в присъствието на длъжностно лице от съответното горско и ловно стопанство.

Задължително е вземането на проби след отстрел на див прасе. Изследвания се правят, за да се установи наличие на Африканска чума по свинете и/или трихинелоза. Пробите се изпращат в специализирани и акредитирани лаборатории към Българската агенция по безопасност на храните или към частни такива.

лабораторни проби

Едва след като стане ясно, че пробите са отрицателни и за двете заболявания месото може да бъде консумирано. Докато бъдат изготвени резултатите от взетите проби месото се съхранява в полиетиленови пликове с бележка съдържаща номера на пробата.

При евентуално намиране на труп на диво прасе задължително трябва да се подаде сигнал до официален ветеринарен лекар или на телефон 112.

 

Сродни публикации