САЩ ще внася още повече соя в Европа » Съвети в земеделието

юли 06, 2022

САЩ ще внася още повече соя в Европа

Акценти

  • От юли до декември 2018 г. вносът на соя от САЩ в ЕС се е увеличил със 112%

Американската продукция отговаря на европейските стандарти за устойчивост

Днес Комисията заключи, че американската соя отговаря на техническите изисквания за използване на културата в производството на биогоривата в ЕС. Така схемата на САЩ официално беше призната до 1 юли 2021 г.

От прессъобщението на ЕК става ясно, че днешното решение е част от изпълнението на съвместната декларация, която договориха президентите Юнкер и Тръмп. Това се случи миналата година през юли. В съвместното изявление двете страни се споразумяха да увеличат търговията в няколко области и продукти. В тях попада и соята.

Възобновяемата енергия е бъдещето на Европа. Всяко биогориво, пуснато на пазара трябва да отговаря на високите стандарти за устойчивост, които ЕС иска за възобновяемите си енергийни източници. Подавайки искането за признаване, САЩ ясно показаха, че са готови да спазват правилата.

След днешното решение на ЕК, САЩ ще увеличат още повече вноса на соя в ЕС. Досега оттам Европа получаваше основните си доставки от протеиновата култура. С цел да получат обществена подкрепа или да се придържат към целите на ЕС, биогоривата трябва да отговарят на набор от критерии за устойчивост. Те се съдържат в Директивата за възобновяемата енергия.

Признаването на Комисията може да бъде удължено след 2021 г. Това може да се случи, ако схемата въведе промените по отношение на критериите за устойчивост в съответствие с изискванията на новата преработена директива за възобновяемата енергия. Тя беше приета миналата година за периода 2021-2030.

Властите на САЩ трябва да уведомят Комисията за всички промени, които възнамеряват да приложи към процедурите за сертифициране. От своя страна Комисията може да отмени решението си, ако схемата не се изпълнява правилно, не се представят годишни доклади или не се въвеждат подобрения, които да бъдат посочени в бъдеще.

През текущата пазарна година, от юли до декември 2018 г., вносът на соя от САЩ в ЕС се е увеличил със 112% . Сравнението е спрямо същия период на предходната година. 75 % от общото количество соя, внесена в страните от ЕС пристига от САЩ.

Допълнителна информация

На 15 ноември 2018 г. САЩ подадоха до Комисията схема за производство на соя – протокол за осигуряване на устойчивост на соя (SSAP). Това беше с цел да докажат спазването на критериите. SSAP е собственост и се управлява от дъщерно дружество на Soy Export Sustainability LLC (SES) на Съвета за износ на соя на САЩ (USSEC).

ЕС внася около 14 млн. т. соя годишно. Тя се използва като източник на протеини за изхранването на животни, включително пилета, прасета и едър рогат добитък. Културата се влага и в производството на мляко. Соята от САЩ е привлекателна със своите цени, тя е добър вариант за осигуряване на храна за животните.

Решение за признаване на SSAP за демонстриране спазването на критериите за устойчивост съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници не увеличава дела на биогоривата на растителна основа, отговарящи на изискванията за възобновяема енергия.

 

Сродни публикации