Само трима от 23-ма директори от ДФЗ работят » Съвети в земеделието