Само още 4 дни картофопроизводителите кандидатстват за разсрочване на кредитите » Съвети в земеделието

ноември 30, 2022

Само още 4 дни картофопроизводителите кандидатстват за разсрочване на кредитите

Акценти

  • Приемат се и заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“, крайният срок изтича на 10 януари 2020 г.

На 30 ноември изтича срокът, в който картофопроизводителите могат да подават заявления за разсрочване на кредити, дължими към ДФ „Земеделие“.

Отсрочва се дължимата към 27 ноември 2019 г. главница по заеми, получени за закупуване на:

  • – семена;
  • – минерални торове;
  • – препарати за производство на картофи за 2011 г.

Стопаните могат да кандидатстват при условие, че дължимата към началната дата за прием лихва е възстановена преди подаването на заявлението за отсрочване.

От възможността за удължаване срока на погасяване на дължимите суми към ДФЗ могат да се възползват само кредитополучатели, които през 2019 г. са отглеждали картофи.

Приемат се и заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“.

За тях крайният срок изтича на 10 януари 2020 г.

От възможността за отсрочване на главницата и лихвата по предоставените кредити могат да се възползват:

  • – птицевъди и свиневъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 до 2010 г.;
  • – фермери, отглеждали едри и дребни преживни животни, на които са предоставени заеми за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

Задълженията си ще могат да разсрочат само стопани, които през стопанската 2018/2019 г. са отглеждали животни от същото направление, за което са получили кредити.

Това се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ. За животни, които не подлежат на идентификация – с писмо от официален ветеринарен лекар.

 

 

За автора

Сродни публикации