Само земеделците ще плащат повече осигуровки от другата година » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Само земеделците ще плащат повече осигуровки от другата година

Акценти

  • В проекта не са отразени някои идеи за промени в социалните плащания, предизвикали бурна полемика напоследък

Земеделските производители ще се осигуряват през 2020 г. върху с над 50% по-високи минимални суми, отколкото през тази.

Ръстът на минималните осигурителни доходи за самоосигуряващите се е с близо 9 на сто. Това са по-съществените промени в осигуряването, заложени в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване през 2020 г., съобщи БТА.

Запазва се максималният осигурителен доход – 3000 лв. От 1 юли на тази беше вдигнат от 2600 лв. на 3000 лв. Това означава, че над 110 хил. души, които по последни данни, обявени от Министерството на финансите, получават над 36 хил. лв. годишно, ще се осигуряват върху по-малки суми, отколкото са реалните им доходи.

В проекта не са отразени някои идеи за промени в социалните плащания, предизвикали бурна полемика напоследък.

Минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица се запазват, съответно – 9 лева и 74.29 лв.

От 1 юли 2020 година пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 година, включително, ще бъдат увеличени с 6.7 на сто, колкото е половината от очакваната инфлация и ръста на осигурителния доход.

От същата дата минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 219. 43 лв. на 234.13 лв. /увеличение с 6.7 на сто/. От 1 юли 2020 година социалната пенсия за старост се увеличава от 132.74 лв. на 141.63 лв. – увеличението е със същия процент.

За 2020 година не са договорени минимални осигурителни доходи (МОД). Без налагане на административно увеличение на МОД и при планирано увеличение на минималната работна заплата с 8.9 на сто, средното увеличение на минималния осигурителен доход през 2020 г. е около 5.4 на сто.

Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 560 лв. на 610 лева.

Увеличава се и минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – от 400 лева на 610 лева. Така сумата се изравнява с размера на минималната работна заплата, но още през миналата година при по-ниското й ниво, имаше оплаквания, че хората няма да успеят да плащат.

 


 


 

 

За автора

Сродни публикации