Ръководството на Фонд „Земеделие“ и кметове на 75 общини обсъдиха приключването на ПРСР 2007 - 2013 » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Ръководството на Фонд „Земеделие“ и кметове на 75 общини обсъдиха приключването на ПРСР 2007 – 2013

На 26 и 27 август 2015 г. в Държавен фонд „Земеделие“ бяха проведени срещи с кметове на 75 общини, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Проектите на тези общини ангажират значителен ресурс европейски средства и сериозно допринасят за развитието на населените места и доброто качество на живота там, подобряват инфраструктурата, стимулират бизнеса и заетостта. Срещите са във връзка с приключването на програмния период и с необходимостта от създаване на организация за разплащането на средства по ПРСР в максимален размер до края на 2015 г.
Представителите на общините и ръководството на Фонд „Земеделие“ обсъдиха въпроси, свързани със състоянието на проектите, етапа на изпълнението им, както и очакваната дата на тяхното приключване. Беше обърнато внимание на най-често допусканите грешки при подготовката и окомплектоването на заявки за плащане, за да бъдат избягвани и да се спазят   сроковете за подаване и ускоряване на обработката им.
Бенефициентитеговориха за трудностите, които срещат при реализацията на инвестиционните намерения. Ръководството на Фонд „Земеделие“ даде експертни препоръки за преодоляването им и увери  участниците в срещите, че ще осигури необходимата организация и институционален капацитет, за да бъдат обработени всички плащания, разбира се, при спазване на правилата по ПРСР.

 

За автора

Сродни публикации