Ръководството на МЗХ се срещна с директорите на държавните горски предприятия » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Ръководството на МЗХ се срещна с директорите на държавните горски предприятия

„Имате нашата подкрепа, но разчитаме и на вашите усилия и съдействие за изпълнение на общия ни приоритет за устойчиво развитие на горския сектор”, заяви днес министър Васил Грудев на среща с директорите на 6-те държавни горски предприятия. На срещата заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов и началникът на кабинета на министъра Иван Капитанов приеха отчетите на предприятията за финансовите им резултати от провеждания дърводобив, инвестиционните им програми и залесителните мероприятия, които провеждат към настоящия момент, като бяха дадени подробни данни и прогнози за изпълнението на бюджетите до края на годината.

Обсъдени бяха въпроси, свързани с един от главните приоритети на служебния кабинет за публичност и прозрачност при взимането на решенията и водените политики, като бе поставен акцент на възобновяването на диалога с неправителствения сектор в бранша.

Поставени бяха оперативни задачи, свързани с подобряване на управлението на горите. Най-сериозно бе вниманието върху необходимостта от повишаване на защитната функция на горите по отношение на вредното влияние на водите. Заместник-министър Костов изиска да се изготви списък на горите, които са в близост до значими за населението инфраструктурни обекти, за да може да се подхожда към тях с по-засилено внимание при изготвянето на планове за всякакви видове сечи, както и да бъдат включени при нужда в планове за залесяване.

Специално внимание бе отделено и на готовността на горските предприятия за отоплителния сезон, като всички държавни предприятия декларираха, че са в пълна готовност и са стартирали продажбата на физически лица на дървесина по съответния ценоразпис.

Готовността за реагиране в случай на пожари, бе другата обсъдена тема с държавните горски предприятия. Стана ясно, че предвид на израсналата буйна трева вследствие на големите валежи, при очакваните високи температури и засушаването, нараства пожарната опасност, поради което е необходима висока степен на готовност за бързо реагиране и разяснителна кампания сред населението в потенциално опасните райони.

 

За автора

Сродни публикации