Руска птицеферма изхвърли стотици мъртви птици » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Руска птицеферма изхвърли стотици мъртви птици

Акценти

  • Данните сочат, че загубите на компанията възлизат на около 300 милиона рубли

Липсата на фураж и опасността от бум на птичи грип са наложили странните мерки за ограничаване популацията на пернатите

В Артьом, Приморски край, Русия местни жители докладват за масово изхвърляне на мъртви пернати от птицефермата в района. Те смятат, че това е достатъчна причина да апелират за намаляване популацията на животните. Така ще се ограничи вируса на птичи грип. Хората недоволстват още от липсата на обезщетения от страна на компанията и недостига на фураж за изхранване на животните. Според тях заразата в района е донесена от доставчик на компанията.

В местните медии са публикували видео клипове от мястото, където се изхвърлят мъртвите птици. Ясно е показано как стотици трупове на животни лежат на пътя, а живи пилета се разхождат по тях. Потвърдено е, че видеото е от птицефермата в Артьом. Компетентните органи са започнали проверка по случая. Търси се причина за смъртта на птиците и доказателства за наличието на болести по животните. До момента е установено, че са били нарушени ветеринарномедцинските норми. Необходимо е да бъдат предприети мерки за отстраняване на всички нарушения.

Какво се случва в и с птицефермата?

До началото на декември 2017 г. птицефермата е била собственост на друга, по-голяма компания, но след това излиза от активите й. Така тя започва да работи самостоятелно и да се издържа без да се ползва от помощта и протекцията й. През май 2018 г. там са открити животни заразени с H7N9 вируса на инфлуенцата по птиците, който е безвреден за хората. Фирмата е единственият доставчик на яйца за люпене. Според контрагенти на компанията, за да се предотврати разпространението на болестта са предприети необходимите мерки за частично отстраняване на птиците, крайните продукти и яйцата за люпене.

Данните сочат, че загубите на компанията възлизат на около 300 милиона рубли. В резултат на умъртвяване на птиците, обемите на продукцията са намалели, а с тях и приходите за периода май-септември 2018 г. По тази причина не са осигурени и пълните обеми необходим фураж за изхранване на животните. Допълнителна причина за това е и дъждовното лято, през което реколтата от пшеница частично е останала несъбрана на полето. Слабите добиви са повишили цената на фуража, което допълнително е увеличило разходите на компанията. Така липсата на пълноценна храна е влошила здравословното състояние на птиците. Те не са успели да наддадат тегло с нужните за младите пилета темпове. По тази причина от компанията са решили да намалят броя на отглежданите животни в кратък период от време.

От фирмата обясняват, че намаляването на животните е извършено съобразно техническите им възможности. Там заетите са 800 души, а от ръководството обмислят възможността да включат предприятието в програмите за субсидиране за 2019 г. Търсят се и други възможности за регионална подкрепа.

 

Сродни публикации