Румъния ще работи за по-сигурна Европа » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Румъния ще работи за по-сигурна Европа

Акценти

  • Европа на общите ценности – е четвъртият стълб, които ще бъде сред акцентите на румънското председателство

Страната избра 4 приоритета и има амбиции да надгради постигнатото по време на българското и австрийското председателство

От началото на тази година северната ни съседка пое европредседателството. Така Румъния си постави 4 основни стълба върху, които трябва да фокусира усилията и работата си. Според  премиерът Виорика Дънчила основните приоритети са: Европа на сближаването, по-сигурна Европа, ЕС като глобален играч и Европа на общите ценности.

Европа на сближаването е насока, която трябва да позволи създаването на подходящи условия за икономически растеж, който да не засилва социалните различия, а точно обратното. Важно е да се повиши свързаността. Необходимо е да се поработи усилено и за подобряване на вътрешния пазар. Жизнено необходимо е точното определяне на рамките, в които той би функционирал най-добре. Румънският премиер смята да предприеме нужното, за да се осигури стимул за цифровизацията.

За една по-сигурна Европа е нужно да се осигури добра защита на границите. Неяснотите около миграционния поток трябва да бъдат елиминирани. Необходимо е да се засили сътрудничеството между страните от ЕС. Заплахите са много и различни. Само единение в усилията и работата биха помогнали за подобряване на сигурността за всички. Всяка държава-членка трябва да изгради добри взаимоотношения със своите съседи. Необходимо е да се подпомогне процеса на присъединяване на Западните Балкани.

Европа на общите ценности – е четвъртият стълб, които ще бъде сред акцентите на румънското председателство. Целта е да се осигури добър стимул за развитието на кохезионната политика на ЕС. Предвидено е да се работи усилено за разрешаването на наболелите проблеми.

По време на председателството на Румъния ще се проведе Брекзит, новите избори и многогодишната финансова рамка, а постъпилите предложения са над 200.

Какво обясни по темата румънският посланик Н. Пр. Йон Гъля

По думите на румънският посланик в България Н. Пр. Йон Гъля многогодишната финансова рамка ще бъде водеща задача по време на румънското председателство.

Пред ръководителите на дипломатическите мисии на държавите-членки на ЕС, Швейцария, Норвегия и Швеция, както и в присъствието на българския министър на външните работи Екатерина Захариева посланик, Гъля очерта основните приоритети на Румъния по време на нейното председателство на Съвета на ЕС.

От думите му стана ясно, че „визията за бъдещето трябва да бъде изградена около основните принципи и ценности, които представляват основата на ЕС.“ По тази причина мотото и основната тема на председателството е избрана да бъде „Сближаване – обща европейска ценност“.

Според посланик Гъля първият приоритет може да бъде наречен Европа на конвергенцията. Чрез него ще се цели постигането на конвергенция и сближаване за равноправно развитие на всички граждани и държави -членки.

Вторият е за по-безопасна Европа. Една от темите, които вълнува страните от ЕС е миграцията. Тя трябва да бъде обсъдена подробно. Нужно е повишаване на сигурността и защита на границите на държавите-членки.

Третият стълб на развитие ще цели да засили позициите на Европа като глобален играч. Ще се работи за насърчаване на политиката на разширяване в Западните Балкани, чрез източното партньорство, подкрепа на Черноморския регион и засилването на глобалната роля на Европа.

Четвъртият приоритет е насочен към стимулиране на солидарността в ЕС. Ще се работи за засилване на политиката за борба с дискриминацията. Ще се осигури стимул за развитие на равните възможности на мъжете и жените, увеличаването на участието на гражданите в европейските дебати.

Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева пожела успех в изпълнението на поставените цели и избраните приоритети. Те са израз на Румъния да надгради постигнатото по време на българското и австрийското председателство. Захариева припомни, че дебатът за многогодишната финансова рамка стартира по време на българското председателство. Очаква се неговото финализиране, което е и най-трудно.

 

Сродни публикации