Румъния ще отговаря за развитието на новата ОСП » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Румъния ще отговаря за развитието на новата ОСП

Акценти

  • Ред е на Румъния да поеме Европредседателството

След като Австрия пое председателството на Съвета на Европейския съюз е време да го предаде на следващата страна. След 31 декември юздите поема Румъния, като тя ще има ангажимента да продължи работата по новата Обща селскостопанска политика (ОСП).

Преди края на австрийското председателство беше представен Доклад за напредъка, обобщаващ състоянието на дебата по реформата на новата ОСП.

Всички предложения на Комисията бяха възприети от австрийското председателство на Съвета и бяха взети предвид различните идеи на държавите-членки.

През последните месеци беше постигнат добър напредък, но въпреки това докладът идентифицира точките, по които е необходима интензивна работа.

Стана ясно, че държавите-членки са склонни да се придържат към прехода към по-ефективна система за подкрепа, предложена от Комисията. Нейното прилагане обаче трябва да бъде проектирано по по-рационален начин, отколкото е в момента.

В началото на юли Европейската комисия представи три стратегически документа за реформа за ОСП. На първо място ЕК ще се фокусира повече върху резултатите, отколкото върху стриктното спазване на правилата. Освен това държавите-членки следва да придобият повече правомощия по отношение използването на фондовете. По този начин се очаква програмите да бъдат по-добре планирани и според специфичните нужди в съответните региони.

Рационалното използване на средства става още по-важно, като вземем предвид и натиска, под който е подложен бюджета на ЕС. Европейската комисия иска най-големите разходи на ЕС да бъдат намалени с 5%. Тъй като предизвикателствата в селското стопанство обаче стават все по-големи, финансирането трябва да се използва по целесъобразен начин.

Така нареченият „хоризонтален регламент“ се счита за крайпътен камък за пакета от реформи. Той съдържа серия от предложения при прилагането на селскостопански субсидии от ЕС.

Докладът за напредъка на австрийското председателство на Съвета показа, че има много притеснения. Много от държавите-членки са обезпокоени, че техните институции ще бъдат претоварени от многото отговорности, които планира да възложи Брюксел.

Освен това много от въпросите, свързани с финансирането остават нерешени. Твърди се, че те ще се изясняват в бъдеще, тъй като разпределението на бюджета за следващия период все още е неясно.

Наскоро държавните и правителствените ръководители промениха крайния си срок за разрешаването им. Първоначалните им намерения за изясняване на финансовите въпроси бяха за дата преди изборите през май 2019 г. Сега обаче отлагат датата за това, като се надяват бюджета да се изясни през есента на 2019 г.

На пресконференцията след заседанието еврокомисарят за селското стопанство и развитие на селските райони Фил Хоган подчерта, че все още предстои много работа и по-специално върху техническите въпроси. След като похвали Австрия за постигнатите резултати по време на председателството, заяви, че сега е ред на Румъния.

Министърът на устойчивото развитие и туризма на Австрия Елизабет Кьостингер, заяви, че е важно да дадат ясна представа на наследниците си за свършената работа. Тя допълни, че се надява те да запазят инерцията и да постигнат възможно най-голям напредък, след което им пожела късмет.

 

Сродни публикации