Розопроизводителите ще получа извънредна финансова помощ de minimis » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Розопроизводителите ще получа извънредна финансова помощ de minimis

Акценти

  • Финансова помощ de minimis за розопроизводителите
  • Субсидии в размер до 15 000 евро

За стимулиране запазването, укрепването и развитието на розопроизводството ще бъдат отпуснати финансови средства за подпомагане. За получаване на помощ de minimis розопроизводителите могат да подадат заявления в периода от 2 до 13 юли 2018г.

Субсидиите се дават на база площта на розовите насаждения и имат за цел да компенсират част от разходите по отглеждането на маслодайна роза.

Един земеделски стопанин или предприятие има право да получи финансова подкрепа в размер не по-голям от левовата равностойност на 15 000 евра, което е 29 337, 45 лв. Паричните средства са за период от три бюджетни години (2016 – 2018).

След като бъдат подадени всички заявления за участие ще бъде определен и размерът за подпомагането на хектар.

Държавна помощ имат право да получат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба №3 от 1999 г., отглеждащи маслодайна роза.

 

Сродни публикации