Родопско късорого говедо » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Родопско късорого говедо

Акценти

  • Млечността на родопското късорого говедо варира от 400 до 2000 и повече литри

Общи сведения за породата

Вид: Говедо.

Породна група: Bos Taurus Brachyceros=

Произход: Според хипотезата за полифилетичен произход на говедата, породата произхожда от:
одомашнена дребна разновидност тип с азиатски произход;
дребно късорого европейско говедо ( Bos taurus europaeus brachyceros )

Родопското говедо е изключително примитивната форма на Bos taurus brachyceros и е по-близко до фосилното домашно говедо от неолита, отколкото до съвременните брахицерни говеда. Заедно с албанското и южночерногорското то е последен остатък на праисторическото брахицерно говедо в Европа (Хинковски и др., 1984). Краниологичните изследвания, направени от Хлебаров показват, че РКГ е примитивна форма на Bos taurus brachyceros, в близка генетична връзка с азиатските брахицерни рецентни форми, както и с албанското, южночерногорското, илирийсското, македонското и др. говеда.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации