РИОСВ ще проверява билкозаготвителните пунктове » Съвети в земеделието

април 13, 2024

РИОСВ ще проверява билкозаготвителните пунктове

Акценти

  • В териториалния обхват на РИОСВ -Варна са регистрирани общо 36 билкозаготвителни пунктове и складове за билки

Според плана на РИОСВ трябва да бъдат извършени 54 контролни проверки.

Тази година закъснява кампанията за събиране на липов цвят във Варненска област. Причина за това са честите дъждове. Дърветата цъфтят все по-късно заради по-ниските температури. По тази причина към момента и в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) не са постъпвали сигнали за нерегламентирано събиране.

Събирането на липов цвят се контролира от органите, които издават позволителни на берачите. Освен това с наредба са определени правилата за събиране на лечебни растения и в частност на липовия цвят. Билкозаготвителите нямат интерес да събират цвят изметен от улицата. За такава суровина е необходимо да се извърши и последващо  почистване, което отнема средства и време.

Необходимо е да се съобрази времето за събиране на различните билки и лечебни растения. Това не може да се извършва във всеки удобен момент. Някои растения губят от свойствата си при влажно време и за брането им е важно да се изберат сухи и слънчеви дни. Неправилното събиране буквално може да обезсмисли целия процес, защото води до намаляване на лечебните свойства на растенията.

От началото на тази година от РИОСВ са съставили 4 акта и са издали две предписания на собствениците на билкозаготвителни пунктове и складове за билки. Заради отказ да бъдат предостави обобщени справки в РИОСВ, които са за изкупени, изработени и налични количества билки са издадени четирите акта.

В териториалния обхват на РИОСВ Варна са регистрирани общо 36 билкозаготвителни пунктове и складове за билки. 23 от тях се намират в област Варна, а останалите 13 са в област Добрич. Техни организатори са както физически, така и юридически лица. В тях се извършва изкупуване и първична обработка на лечебни растения, характерни за съответните райони.

За тази година в плана за контролни проверки на РИОСВ са заложени общо 54. Те ще обхванат всички билкозаготвителни пунктове и складове. В тях попадат разкритите в 11 общини от областите Варна и Добрич и 5 държавни, ловни и горски стопанства. Предвидено е проверките да бъдат изпълнени в най-интензивните периоди за събиране на лечебни растения. Целта е по този начин да се постигне най-висока ефективност от тях. Инспекциите са стартирали през месец май и вече са проверени 18 пункта за билки.

 

Сродни публикации